Inscripció tancada

Fonaments del dret comercial i com poder manejar els contractes en l'àrea de vendes

Àrea: 
Normativa legal
Durada: 
7 h
Data inici: 
dimecres, 20 febrer, 2019
Data finalització: 
dimecres, 20 febrer, 2019
Horari: 
dimecres, 09:00 a 13:30 / 15:00 a 17:30
Preu soci: 
180 €
Preu no soci: 
225 €
Preu subscriptors la Vanguardia: 
180 €
Codi Curs: 
FP2019-0016
Tipus: 
Bonificable
Inscripció: 
tancada
Lloc Imparticio: 
PIMEC Barcelona
Adreça Impartició: 
Viladomat, 174
CP Impartició: 
08015
Població Impartició: 
BARCELONA

Per inscriure't al curs cal que t'identifiquis amb el teu compte de PIMEC. Si encara no estàs registrat crea un compte

Descripció: 
Amb aquest curs podràs aprendre els conceptes jurídics bàsics que calen en l'àrea comercial per manejar els principals problemes en les vendes, reforçar la posició legal del proveïdor, millorar l'eficàcia dels contractes comercials i evitar litigis amb clients.
Destinataris: 
Directors generals, directors de marquèting, directors comercials, directors de vendes, agents comercials, venedors professionals, administradors d'empreses, directors administratius, directors d’administració de vendes, directors de distribució física, directors de PIME i professionals autònoms.
Professorat: 

Pedro Brachfield Montaña
Únic morosòleg que hi ha a Espanya i està considerat com un dels majors especialistes en la lluita contra la morositat i el recobrament d’impagats. Creador de la morosologia, nova disciplina de les ciències empresarials que estudia com lluitar contra el fenomen de la morositat. Soci director de Morosólogos Asociados. Director d’estudis de la PMCM (Plataforma Multisectorial contra la Morosidad) i assessor de PIMEC en la lluita contra la morositat. Professor de diferents escoles de negocis i universitats, com EAE Business School, CEF, FUB. Autor de 24 llibres sobre la matèria.

Continguts: 

1-• L'obligació en general, classes d'obligacions i, en particular, les obligacions sinal·lagmàtiques en contractes de compravenda i de serveis

2-• La Llei 3/2004, de lluita contra la Morositat en les Operacions Comercials després dels canvis introduïts per la Llei 11/2013 de 26 de juliol

3-• La compravenda mercantil en el Codi de Comerç

4-• Els aspectes generals del contracte mercantil

5-• La formació del contracte mercantil. Tractes preliminars. Oferta i acceptació

6-• Els consells pràctics en la redacció de contractes mercantils

7-• Les característiques i la perfecció del contracte de compravenda

8-• El contingut, incompliment i extinció del contracte mercantil de compravenda

9-• Les obligacions del venedor: el lliurament del bé, l'obligació de sanejament per evicció i per vicis visibles i defectes ocults

10-• Les obligacions del comprador: la recepció de la mercaderia i pagament del preu

11-• El règim del pas del risc de la mercaderia de les operacions comercials

12-• La compravenda de béns mobles a terminis i la clàusula de reserva de domini

13-• El règim especial de la venda de comerç minorista

14-• La compravenda internacional de mercaderies i la formació del contracte

Observacions: 

L'empresa proveïdora d'aquesta formació és Pime Coneixement S.L. amb CIF B62765201
Avís per a les empreses que desitgin aplicar la bonificació::
Pime Coneixement no pot garantir la realització dels tràmits necessaris per a la gestió de les bonificacions davant la Fundación Estatal si no pot confirmar la inscripció al curs amb una antelació mínima de 10 dies sobre la data d'inici prevista del curs.
La inscripció al curs és una sol·licitud que no n'implica la confirmació.
La inscripció es confirmarà per correu electrònic a l'assistent i es considerarà definitiva quan PIME Coneixement rebi la documentació sol·licitada.
Més informació per a inscripcions: Yolanda Pérez - 934964500 - yperez@pimec.org

Inscripció tancada