Finances per a no financers

Àrea: 
Economia i finances
Durada: 
12 h
Data inici: 
dijous, 14 març, 2019
Data finalització: 
dijous, 25 abril, 2019
Horari: 
On-line
Preu soci: 
90 €
Preu no soci: 
108 €
Preu subscriptors la Vanguardia: 
90 €
Codi Curs: 
FP2019-0035
Tipus: 
Bonificable
Inscripció: 
Oberta
Lloc Imparticio: 
PIMEC Online
Adreça Impartició: 
Online
CP Impartició: 
00000
Població Impartició: 
Online

Per inscriure't al curs cal que t'identifiquis amb el teu compte de PIMEC. Si encara no estàs registrat crea un compte

Descripció: 
Aprèn els conceptes de l'activitat financera de la teva empresa, per a arribar a desenvolupar una correcta gestió de les finances a llarg i curt termini, coneix els mètodes de cerca de finançament i aprèn a assessorar sobre les concessions de finançament.
Professorat: 

Josep Estradé Marín
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, especialitat en Economia de l'Empresa. Doctorat en Comptabilitat i Audiotoría. Experiència formativa online en Gestió Administrativa, Comptable i Financera. Professor col·laborador de Comptabilitat Financera i director adjunt de Màsters online.

Continguts: 

1.- Introducció
- Índex de Continguts i Anàlisi Prèvia
2. - L'Empresa
- L'Empresa
- Les Funcions Directives Clau
- Introducció a la Gestió Economicofinancera

3. - El Balanç
- El Balanç
- L'Actiu: Introducció, Corrent i No Corrent: Classificació.
- Característiques de l'Actiu
- Les amortitzacions: Característiques.
- El Fons de Comerç
- L'Actiu corrent
- L'Actiu corrent: Característiques
- L'Actiu: recapitulació
- El Passiu. Patrimoni Net i Anàlisi de Balanç.
- Patrimoni Net

4. - Anàlisi del Compte de Resultats
- Compte de Resultats
- Marge Operacional
- Resultat Abans d'Impostos
- Compte de Resultat: Resum

5. - Interpretació dels Estats Financers
- Composició del Balanç
- Anàlisi del balanç
- I.- Fons de Maniobra
- I.- Anàlisi d'estats financers
- II.- Anàlisi d'estats financers
- Informació del balanç i del compte de resultats
- Termini mitjà de cobrament
- Termini mitjà de pagament
- I.- Càlcul de les necessitats de capital de treball

6. - Anàlisi economicofinancera
- Rendibilitat: Introducció
- Rendibilitats: global i global de l'empresa.
- Piràmide de la rendibilitat
- Marge i Rotació
- Millora de la Rendibilitat
- Definició de tipologia de producte
- La Rotació
- I.- Exemple de Rotació
- Situació Econòmica de l'Empresa
- Interpretació dels Estats Financers

7. - Càlcul de les necessitats de capital de treball
- Anàlisi financera
- Necessitats de capital de treball
- I.- Càlcul de les necessitats de capital de treball
- II.- Càlcul de les necessitats de capital de treball

Observacions: 

L'empresa proveïdora d'aquesta formació és Pime Coneixement S.L. amb CIF B62765201
Avís per a les empreses que desitgin aplicar la bonificació::
Pime Coneixement no pot garantir la realització dels tràmits necessaris per a la gestió de les bonificacions davant la Fundación Estatal si no pot confirmar la inscripció al curs amb una antelació mínima de 10 dies sobre la data d'inici prevista del curs.
La inscripció al curs és una sol·licitud que no n'implica la confirmació.
La inscripció es confirmarà per correu electrònic a l'assistent i es considerarà definitiva quan PIME Coneixement rebi la documentació sol·licitada.
Més informació per a inscripcions: Natalia Fernández - 934964500 - nataliafernandez@pimec.org