Finances per a no financers

Àrea: 
Economia i finances
Durada: 
40 h
Data inici: 
dilluns, 6 maig, 2019
Data finalització: 
dimecres, 5 juny, 2019
Horari: 
dilluns, dimecres, 15:00 a 19:00
Codi Curs: 
FS2018-1203
Tipus: 
Subvencionat
Inscripció: 
Oberta
Lloc Imparticio: 
PIME CONEIXEMENT SL
Adreça Impartició: 
AVINGUDA PAU CASALS, 7 BXOS
CP Impartició: 
08901
Població Impartició: 
HOSPITALET DE LLOBREGAT

Per inscriure't al curs cal que t'identifiquis amb el teu compte de PIMEC. Si encara no estàs registrat crea un compte

Descripció: 
Familiaritza’t amb el llenguatge financer. Per gestionar i entendre el funcionament d’una empresa és imprescindible adquirir coneixements sobre les finances. En aquest curs aprendràs conceptes teòrics i, sobretot pràctics, de l’àrea financera que t’ajudaran a prendre millors decisions per a l’empresa, guanyaràs confiança a l’hora de presentar o interpretar la informació sobre el control econòmic i sabràs identificar i utilitzar el vocabulari financer.
Professorat: 

MªISABEL OLIVER BELMONTE
Llicenciada en Economia i Màster en Banca i Finances. Experiència durant més de 15 anys a BBVA. Actualment, consultora i docent especialitzada en finances, comptabilitat i anàlisi d'estats financers.

Continguts: 

1. La comptabilitat en l'empresa
1.1. Plà General Contable: Estructura i marc conceptual
1.2. Conceptes bàsics de la comptabilitat financera
2. Anàlisi econòmic - financera
2.1. Els estats financers
2.2. Anàlisi de la solvència
2.3. Anàlisi de l'endeutament financer
2.4. Anàlisi de l'autonomia financera
2.5. Anàlisi de la liquiditat
2.6. El Fons de Maniobra
2.7. El Cicle d'explotació
2.8. Període de maduració
3. Control de gestió
3.1. Arees de control
3.2. Costos, Tresoreria i pressupostos
3.3. Indicadors i quadres de comandament
4. Introducció a les finances
4.1. Patrimoni
4.2. Fons de maniobra
4.3. El balanç de la situació: Actiu i passiu
4.4. El compte de pèrdues i guanys
4.5. Ratis
5. Gestió econòmica de l'empresa
5.1. Cash flow. Autofinanciació
5.2. Rendibilitat econòmica i Rendibilitat financera
5.3. Apalancament
5.4. Llindar de rendibilitat
5.5. Anàlisi de costos: cost-benefici
5.6. Anàlisi d'inversions
5.7. Pressupostos de tresoreria
6. Gestió financera de l'empresa
6.1. Fonts de finançament a curt termini
6.2. Fonts de finançament a llarg termini
6.3. Anàlisi patrimonial dels estats financers
6.4. Inversió en productes bancaris
6.5. Inversió en borsa

Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu