Curs pràctic de Gestió d’estocs 4.0
Compres

Curs pràctic de Gestió d’estocs 4.0

PREU: 300€ (socis 240€)
Descripció 

En el món 4.0 les màquines fan bona part de l’esforç físic o de càlcul, però hi ha coses que únicament podem fer les persones.

Potencia les teves habilitats humanes i aprèn a fer que els programaris col·laborin amb tu.

Amb aquest curs podràs experimentar a l’aula amb l’ajut d’un simulador individual, cosa que mai podràs fer en el teu lloc de treball.

Destinataris 
Persones que realitzen funcions de gestió d’estocs (planificació, compres, aprovisionaments, etc.) que volen reforçar els seus coneixements i millorar les seves habilitats pràctiques de gestió.
Objectius 

Conèixer els canvis que suposa per a la gestió d’estocs el món 4.0 i saber com adaptar-s’hi.

Continguts 

1-. Introducció a la gestió d'estocs 4.0 (1 hora)
a. Objectiu de la gestió de l'estoc.
b. Paràmetres i variables.
c. Estratègies de reposició.
d. Cost integral de l'aprovisionament.
e. Incertesa de la demanda.
f. Fiabilitat dels proveïdors.
g. Indicadors (KPI) per a la gestió de l'estoc.


2-. Casos pràctics (7 hores)

Observacions 
L'empresa proveïdora d'aquesta formació és Pime Coneixement S.L. amb CIF B62765201. Avís per a les empreses que desitgin aplicar la bonificació: Pime Coneixement no pot garantir la realització dels tràmits necessaris per a la gestió de les bonificacions davant la Fundación Estatal si no pot confirmar la inscripció al curs amb una antelació mínima de 10 dies sobre la data d'inici prevista del curs. La inscripció al curs és una sol·licitud que no n'implica la confirmació. La inscripció es confirmarà per correu electrònic a l'assistent i es considerarà definitiva quan PIME Coneixement rebi la documentació sol·licitada.
Inscripció tancada

Per inscriure't al curs cal que t'identifiquis amb el teu compte de PIMEC. Si encara no estàs registrat crea un compte

Codi Curs 
FP2020-0150
Data inici 
dimarts, 20 octubre, 2020
Data finalització 
dimarts, 20 octubre, 2020
Horari 
Dimarts de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00 h
Durada 
8h
Lloc
PIMEC Vallès Oriental
Av. Sant Julià 1. Edifici TILMA. Despatx 18
GRANOLLERS
Contacte
Yolanda Pérez
yperez@pimec.org
PREU: 300€ (socis 240€)
Curs pràctic de Gestió d’estocs 4.0
Professorat 
José Manuel Rodeiro López
Presentació 

Enginyer químic amb 28 anys d’experiència en la gestió i optimització dels processos productius i logístics des de diferents posicions: consultor, directiu i formador, amb especial èmfasi en la simulació de processos.