CP - Ofimàtica (MF0233_2)

Àrea: 
Gestió administrativa
Durada: 
190 h
Data inici: 
dilluns, 8 abril, 2019
Data finalització: 
divendres, 24 maig, 2019
Horari: 
dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, 09:00 a 15:00
Codi Curs: 
FO2018-0007
Tipus: 
Subvencionat
Inscripció: 
Oberta
Lloc Imparticio: 
Pime Coneiixement Barcelona
Adreça Impartició: 
Viladomat 174
CP Impartició: 
08015
Població Impartició: 
BARCELONA

Per inscriure't al curs cal que t'identifiquis amb el teu compte de PIMEC. Si encara no estàs registrat crea un compte

Descripció: 
Formació per a l'adquisició de les competències professionals per al treball amb eines informàtiques. Mòdul formatiu del Certificat de Professionalitat: Activitats de gestió administrativa (ADGD0308) Formació finançada pel Servei Públic d'Ocupació de Calalunya
Professorat: 

Carles Prades Valls
Llicenciat en Psicologia, amb una experiència professional de més de 30 anys com formador d’ofimàtica en centres de formació i In complany, en formació Contínua i Certificats de Professionalitat per diferents sectors i col·lectius.

Continguts: 

UF0319 Sistema operatiu, cerca de la informació: Internet/intranet i correu electrònic (30 h)
1. Introducció a l'ordinador (maquinari, programari)
2. Utilització bàsica dels sistemes operatius habituals
3. Introducció a la cerca d'informació a Internet
4. Navegació per la World Wide Web
5. Utilització i configuració de correu electrònic com a intercanvi d'informació
6. Transferència de fitxers FTP

UF0320 Aplicacions informàtiques de tractament de textos. (30 h)
1. Conceptes generals i característiques fonamentals del programa de tractament de textos
2. Introducció, desplaçament del cursor, selecció i operacions amb el text del document
3. Arxius de l'aplicació de tractament de textos, ubicació, tipus i operacions amb aquests
4. Utilització de les diferents possibilitats que ofereix el processador de textos per millorar l'aspecte del text
5. Configuració de pàgina en funció del tipus de document que cal desenvolupar utilitzant les opcions de l'aplicació. Visualització del resultat abans de la impressió
6. Creació de taules com a mitjà per mostrar el contingut de la informació, en tot el document o en part
7. Correcció de textos amb les eines d'ortografia i gramàtica, utilitzant les diferents possibilitats que ofereix l'aplicació
8. Impressió de documents creats en diferents formats de paper i suports com ara sobres i etiquetes
9. Creació de sobres i etiquetes individuals i sobres, etiquetes i documents model per a creació i enviament massiu
10. Inserció d'imatges i autoformes en el text per millorar-ne l'aspecte
11. Creació d'estils que automatitzen tasques de format en paràgrafs amb estil repetitiu i per a la creació d'índexs i plantilles
12. Utilització de plantilles i assistents que incorpora l'aplicació i creació de plantilles pròpies basant-se en aquestes o de nova creació
13. Treball amb documents llargs
14. Fusió de documents procedents d'altres aplicacions del paquet ofimàtic fent servir la inserció d'objectes del menú inserció
15. Utilització de les eines de revisió de documents i treball amb documents compartits
16. Automatització de tasques repetitives mitjançant enregistrament de macros

UF0321 Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul. (50 h)
1. Conceptes generals i característiques fonamentals de l'aplicació de full de càlcul
2. Desplaçament pel full de càlcul
3. Introducció de dades en el full de càlcul
4. Edició i modificació del full de càlcul
5. Emmagatzematge i recuperació d'un llibre
6. Operacions amb rangs
7. Modificació de l'aparença d'un full de càlcul
8. Fórmules
9. Funcions
10. Inserció de gràfics, per representar la informació que contenen els fulls de càlcul
11. Inserció d'altres elements dins d'un full de càlcul
12. Impressió
13. Treball amb dades
14. Utilització de les eines de revisió i treball amb llibres compartits
15. Importació des d'altres aplicacions del paquet ofimàtic
16. Plantilles i macros

UF0322 Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals.(50 h)
1. Introducció i conceptes generals de l'aplicació de base de dades
2. Creació i inserció de dades en taules
3. Realització de canvis en l'estructura de taules i creació de relacions
4. Creació, modificació i eliminació de consultes o vistes
5. Creació de formularis per introduir i mostrar registres de les taules o resultats de consultes
6. Creació d'informes o reports per a la impressió de registres de les taules o resultats de consultes

UF0323 Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfics d'informació. (30 h)
1. Disseny, organització i arxivament de les presentacions
2. Introducció i conceptes generals
3. Accions amb diapositives
4. Treball amb objectes
5. Documentació de la presentació
6. Dissenys o estils de presentació
7. Impressió de diapositives en diferents suports
8. Presentació de diapositives tenint en compte lloc i infraestructura

Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu