Comptabilitat

Àrea: 
Economia i finances
Durada: 
30 h
Data inici: 
dimarts, 2 abril, 2019
Data finalització: 
dijous, 13 juny, 2019
Horari: 
On-line
Preu soci: 
225 €
Preu no soci: 
270 €
Preu subscriptors la Vanguardia: 
225 €
Codi Curs: 
FP2019-0034
Tipus: 
Bonificable
Inscripció: 
Oberta
Lloc Imparticio: 
PIMEC Online
Adreça Impartició: 
Online
CP Impartició: 
00000
Població Impartició: 
Online

Per inscriure't al curs cal que t'identifiquis amb el teu compte de PIMEC. Si encara no estàs registrat crea un compte

Descripció: 
Coneix els aspectes fonamentals de les operacions comptables perquè puguis exercir com a comptable en l’àmbit professional.
Professorat: 

Josep Estradé Marín
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, especialitat en Economia de l'Empresa. Doctorat en Comptabilitat i Audiotoría. Experiència formativa online en Gestió Administrativa, Comptable i Financera. Professor col·laborador de Comptabilitat Financera i director adjunt de Màsters online.

Continguts: 

1. INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
1. Concepte de Comptabilitat
2. Requisits i objectius de la Comptabilitat General
2. EL PATRIMONI DE L'EMPRESA
1. Concepte de patrimoni: Patrimoni Net o Net Patrimonial
2. Actiu
3. Passiu
3. ELS FETS COMPTABLES
1. Concepte i classificació dels fets comptables.
2. Ingressos i despeses
4. EL REGISTRE DE LES OPERACIONS
1. Comptes comptables
2. La tècnica comptable

5. EL PLA GENERAL DE COMPTABILITAT
1. Concepte i objectius del Pla General de Comptabilitat
2. Característiques del Pla General de Comptabilitat
3. Estructura del Pla General de Comptabilitat
4. Els grups de comptes del PGC
6. EL CICLE COMPTABLE
1. Cicle comptable
2. Inventari inicial
3. Assentament d'obertura i de gestió.
4. Balanç de comprovació de sumes i saldos
5. Operacions de tancament d'exercici
7. ELS LLIBRES DE COMPTABILITAT
1. Llibres comptables
2. Llibres obligatoris segons la legislació mercantil.

Observacions: 

L'empresa proveïdora d'aquesta formació és Pime Coneixement S.L. amb CIF B62765201
Avís per a les empreses que desitgin aplicar la bonificació::
Pime Coneixement no pot garantir la realització dels tràmits necessaris per a la gestió de les bonificacions davant la Fundación Estatal si no pot confirmar la inscripció al curs amb una antelació mínima de 10 dies sobre la data d'inici prevista del curs.
La inscripció al curs és una sol·licitud que no n'implica la confirmació.
La inscripció es confirmarà per correu electrònic a l'assistent i es considerarà definitiva quan PIME Coneixement rebi la documentació sol·licitada.
Més informació per a inscripcions: Natalia Fernández - 934964500 - nataliafernandez@pimec.org