Com dissenyar, gestionar i tutoritzar cursos e-Learning
Docència I formació

Com dissenyar, gestionar i tutoritzar cursos e-Learning

Descripció del curs

La formació online cada vegada és més demandada per la flexibilitat, personalització i estalvi de diners i temps que ofereix a l’alumne. Aquest curs et proporciona els coneixements i eines necessàries per poder oferir una bona experiència de principi a fi, des del plantejament inicial del curs, el seu desenvolupament, fins la dinamització, seguiment i avaluació de l’alumne.

Objectius del curs

Objectius:
­Aprendre a dissenyar i gestionar cursos de formació online.
Adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar recursos i continguts formatius elearning.
­Aprendre a dinamitzar les aules virtuals.
­Conèixer les peculiaritats de la tutorització de cursos i alumnat en entorns d'aprenentatge online.

Continguts del curs de Com dissenyar, gestionar i tutoritzar cursos e-Learning

1. La formació online com a eina per a la gestió del coneixement.
1.1. La democratització del coneixement.
1.2. Objectius de l’E-learning
1.3. Origen i evolució.

2. De l’aula presencial a l’aula virtual.
2.1. Beneficis i inconvenients de l’E-learning
2.2. L’entorn virtual d’aprenentatge.
2.3. La comunicació a l’aula virtual. Recursos online

3. Planificació de l’acció formativa:
3.1. Factors clau per a dissenyar el contingut E-learning
3.2. Disseny pedagògic i instrucciona
3.3. Aprofitament i transferència.

4. Disseny específic d'activitats d'aprenentatge i tècniques d'avaluació a través de suports digitals.
4.1. Recursos i programes existents.
4.2. Espais virtuals per al treball col·laboratiu i la interacció. Facebook, Twitter, Youtube, Google docs.
4.3. Eines multimèdia i transmèdia.

5. Mètodes, estratègies i eines tutorials.
5.1. La importància de la motivació en la metodologia e-learning
5.2. Pla d’acció tutorial en e-Learning. La teletutorització
5.3. Seguiment de l’aprenentatge. El teletutor

6. Avaluació de la formació
6.1. Concepte i tipus d’avaluacions
6.2. Instruments i recursos per avaluar la formació e-learning
Com dissenyar, gestionar i tutoritzar cursos e-Learning
Compartir: linkedin share button