Com confeccionar la part variable del salari perquè sigui eficaç i motivadora
Recursos humans

Com confeccionar la part variable del salari perquè sigui eficaç i motivadora

PREU: 225€ (socis 180€)
Descripció 

Els salaris variables o sistemes de comissions tenen per objectiu motivar el personal i assolir els objectius de l’empresa, però no tots ho aconsegueixen. Això pot ser degut a diferents factors: que no siguin realment motivadors sinó tot el contrari, o que no estiguin alineats amb els objectius de l’empresa. Treballarem i analitzarem diferents sistemes per trobar el que sigui òptim en cada cas.

Destinataris 
Empresàries, empresaris, responsables, treballadors i futurs emprenedors en contacte amb un equip propi i amb el públic, de tota mena de sectors empresarials.
Objectius 

Dotar d'eines els empresaris i responsables de departaments per treballar una component variable del salari, en funció de resultats, de manera que sigui realment avantatjosa per a la vostra empresa, alhora que motivadora per als seus treballadors. Analitzarem diferents sistemes per trobar els més eficaços. Veurem que la component variable del salari, tradicionalment destinada només als comercials, és aplicable a tota l'empresa.

Continguts 

1• Factors que motiven i altres que desmotiven
2• Salari totalment fix o salari amb una component variable
3• La component variable del salari i el seu caràcter motivador
4• Fer que el salari variable sigui beneficiós per a empleats i empresa
5• Alineació del salari variable amb els objectius de l'empresa
6• Diferents paràmetres a considerar en els objectius a assolir
7• Definició de variable anual i durada dels períodes intermedis
8• Factors que determinen períodes intermedis més llargs o més curts
9• Salari variable amb sostre o sense sostre
10• Què succeeix quan un venedor guanya més que el gerent
11• El salari variable és aplicable a tots els departaments de l'empresa

Observacions 
L'empresa proveïdora d'aquesta formació és Pime Coneixement S.L. amb CIF B62765201. Avís per a les empreses que desitgin aplicar la bonificació: Pime Coneixement no pot garantir la realització dels tràmits necessaris per a la gestió de les bonificacions davant la Fundación Estatal si no pot confirmar la inscripció al curs amb una antelació mínima de 10 dies sobre la data d'inici prevista del curs. La inscripció al curs és una sol·licitud que no n'implica la confirmació. La inscripció es confirmarà per correu electrònic a l'assistent i es considerarà definitiva quan PIME Coneixement rebi la documentació sol·licitada.
Inscripció tancada

Per inscriure't al curs cal que t'identifiquis amb el teu compte de PIMEC. Si encara no estàs registrat crea un compte

Codi Curs 
FP2019-0197
Data inici 
dijous, 12 desembre, 2019
Data finalització 
dijous, 12 desembre, 2019
Horari 
Dijous de 09:00 a 14:00 h
Durada 
5h
Lloc
PIMEC Girona
C/ Manel Bonmatí i Romaguera, 2
GIRONA
Contacte
Yolanda Pérez
yperez@pimec.org
PREU: 225€ (socis 180€)
Com confeccionar la part variable del salari perquè sigui eficaç i motivadora
Professorat 
Ramón Esteban Magaña
Presentació 

CEO, Enginyer T. Telecomunicacions, Màster en Direcció de Vendes, més de 20 anys dirigint i formant equips comercials. Consultor d'empreses en àrea de vendes i formador a PIMEC, FEGP (Fed. Empresaris Gran Penedès), Diputació de Barcelona, Barcelona Activa, SOC (Certificats de Professionalitat i formació continua), Ajuntaments, Associacions de comerciants i empreses privades.