Atenció al client
Vendes i marketing

Atenció al client

Descripció del curs

Aconseguir l’excel.lència en el tracte al client farà, sens dubte, que incrementin les ventes de la teva empresa. És per això que cal profunditzar en aquesta habilitat bàsica per vendre i fer sentir al client especial, per provocar així repeticions de compra i augmentar la rentabilitat. En aquest curs coneixerem els diferents tipus de clients que ens podem trobar i adquirirem les habilitats per analitzar les seves necessitats i expectatives de manera que puguem oferir una atenció de qualitat i totalment personalitzada.

Objectius del curs

Objectius Generals:
- Adquirir els coneixements, habilitats i destreses que permetin, a través de la comunicació, oferir una qualitat de servei i atenció al client.

Objectius Específics:
- Conèixer el procés de comunicació.
- Adquirir destreses en el llenguatge no verbal i la comunicació oral.
- Conèixer la tipologia de la comunicació escrita.
- Desenvolupar pautes de conducta: l'escolta i les preguntes i una actitud positiva cap als clients.

Continguts del curs de Atenció al client

1. Aspectes generals de la comunicació
1.1. El procés comunicatiu
1.2. Principis que regeixen la comunicació interpersonal
1.3. Nivells i tipus de comunicació
1.4. Analitzar els obstacles, barreres i dificultats de la comunicació

2. La comunicació oral
2.1. Introducció. Como em veig, com em comunico
2.2. L'expressió verbal
2.3. Tècniques d’expressió oral

3. La comunicació escrita
3.1. L'expressió escrita
3.2. Estructura del tex
3.3. Estil. Claus per millorar la comunicació escrita.

4. Atenció al públic
4.1. Atenció personal
4.2. Atenció telefònica
4.3. La importància de la Imatge Personal

5. El consumidor
5.1. Establir els tipus de clients/consumidors i les seves característiques diferencials.
5.2. Comportament de compra i postcompra
5.3. Fidelització del client
5.4. Aspectes legals

Continguts de sostenibilitat o economia verda
Canvi climàtic: història i situació actual, millores ambientals per un planeta més verd
Atenció al client
Compartir: linkedin share button