Aplicació de TICs a la formació
Docència I formació

Aplicació de TICs a la formació

Descripció 

Millora les teves aptituds didàctiques traient el màxim profit de les noves tecnologies a l'hora de transmetre els coneixements i generar noves dinàmiques a l'aula.

Objectius 

Objectius generals:
- Adquirir el domini de diferents programes per elaborar aplicacions didàctiques utilitzables a l’aula.
- Conèixer les noves tecnologies i les seves implicacions en els processos d’informació, comunicació i formació, prenent consciència de les possibilitats que ofereix la seva inclusió en l’àmbit educatiu.
-Analitzar les estratègies pedagògiques de l’ús de les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació en els processos d’ensenyament-aprenentatge.
- Reconèixer els beneficis que aporta l’ensenyament assistit per ordinador en els processos formatius.
- Presentar les característiques i avantatges del treball col•laboratiu a través d’eines TIC, per conèixer com estàs facilitant el treball grupal i proporcionant un espai en el que desenvolupar un treball en equip de forma innovadora, participativa, motivadora i de qualitat.
Objectius específics:
- Utilitzar les TIC com una eina més del treball personal i d'aula.
- Veure en les TIC un mitjà de perfeccionament de l'activitat docent , de coneixement i ús de noves fonts d'informació i de nous recursos . És una eina que afavoreix les tasques de reforç i dóna suport al desenvolupament de les activitats que es realitzen a l'aula.
- Assolir destresa en la consulta i localització d'informació. Saber on buscar la informació que més ens interessi .
- Utilitzar-lo com un mitjà d'intercanvi d'experiències i aprofitar els recursos de comunicació : xat , fòrums , llistes de distribució , correu , etc.
- Anar elaborant els nostres propis materials didàctics a través d'aplicacions
multimèdia, presentacions , pàgines web , etc

Continguts 

1. Aplicació de les TIC en l’àmbit educatiu
1.1. Implicacions de les tecnologies de la informació i la comunicació.
1.2. Inclusió de les TIC en l’àmbit educatiu.
1.3. Avantatges i desavantatges de la utilització de les TIC en l’àmbit educatiu.
1.4. Els formadors davant la societat de la informació (formes en què la tics es poden incorporar a la tasca docent)
1.5. Metodologia docent, actituds i utilitats telemàtiques per a docent

2. Les TIC com a recurs educatiu en els processos de comunicació
2.1. Nous formats d’ensenyament.
2.2. Modalitats formatives a través de les TIC.

3. Recursos tecnològics per a l’aula
3.1. L’ensenyament assistit per ordinador.
3.2. La pissarra digital.
3.3. Funcionalitat de les eines i utilitats presentades

4. Entorns de treball col·laboratiu
4.1. Les NTIC i el treball col·laboratiu.
4.2. Eines de treball col·laboratiu.