Anglès B.1.C.
Idiomes

Anglès B.1.C.

Descripció del curs

En aquest curs aconseguirem un nivell Pre-Intermedi en el que obtindrem les eines necessàries per comunicar-nos amb més fluïdesa i ampliarem els coneixements de les nostres destreses lingüístiques (llegir, escriure, escoltar i parlar) i ampliarem els diferents temps verbals. Assolirem un nivell intermedi que ens permetrà ser capaços d’escriure textos bàsics i utilitzar el llenguatge escrit per descriure experiències, esdeveniments, desitjos i aspiracions així com defensar el teu punt de vista amb pros i contres.

Objectius del curs

Corresponents al Nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Continguts del curs de Anglès B.1.C.

Aquest nivell està desglossat en 4 subnivells. La present acció formativa correspon al tercer dels subnivells.

A. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES
- A.1 Continguts lexicosemàntics
- A.2 Continguts gramaticals
- A.3 Continguts ortogràfics
- A.4 Continguts fonètics i fonològics
B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS
C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES
- C.1 Continguts funcionals
- C.2 Continguts discursius

Continguts de sostenibilitat o economia verda
Canvi climàtic: història i situació actual, millores ambientals per un planeta més verd
Anglès B.1.C.
Compartir: linkedin share button