Anàlisi d'estats financers
Economia i finances

Anàlisi d'estats financers

Descripció 

Controla la teva empresa també des del punt de vista financer. Si vols familiaritzar-te amb les finances, en aquest curs aprendrem conceptes imprescindibles per poder entendre i saber interpretar els estats comptables i financers del teu negoci, que posteriorment, t’ajudaran a la presa de decisions òptima per l’empresa. Saber analitzar i interpretar correctament la informació financera, ens ajudarà a ser conscients de riscos i punts febles a evitar, com també d’oportunitats i punts forts de l’empresa.

Objectius 

Objectius generals:

- Interpretar adequadament la informació continguda en els diferents estats financers

Objectius específics:

- Comprendre els conceptes relacionats amb la informació comptable i els estats financers
- Conèixer com es prepara i s'aplica l'anàlisi financera
- Aprendre què s'entén per anàlisi econòmica
- Entendre com es fan els càlculs del palanquejament financer i el punt mort

Continguts 

1. La informació comptable i els estats financers
1.1. Introducció a l'anàlisi dels estats financers
1.2. Balanç de situació
1.3. Pèrdues i guanys
1.4. Anàlisi economicofinancera
2. La preparació de les dades per a l'anàlisi
2.1. Anàlisis Patrimonial
2.2. Anàlisis de la Solvència
2.3. Anàlisis Financer
2.4. Anàlisis bursátil
3. Aplicació de l'anàlisi financera
4. Anàlisi econòmica
4.1. El compte de resultats i la rendibilitat
4.2. L'anàlisi econòmic.
4.3. Relació entre l'anàlisi econòmic i financer
5. Càlcul del 'cash flow' financer i generat
5.1. Tipus
5.2. Càlcul del cash flow
6. El fons de maniobra
6.1. Concepte
6.2. Anàlisi
6.3. Necessitats del fons de maniobra
6.4. Càlcul del fons de maniobra
7. Càlcul del palanquejament financer i operatiu
7.1. Concepte i la seva utilitat
7.2. El grau de palanquejament operatiu
7.3. Coeficients de palanquejament financer i operatiu
7.4. El càlcul
8. Punt mort
8.1. Què és el punt mort?
8.2. Elements per al seu càlcul. Despeses fixes i variables

Anàlisi d'estats financers
Inscripció tancada

Per inscriure't al curs cal que t'identifiquis amb el teu compte de PIMEC. Si encara no estàs registrat crea un compte

Codi Curs 
FS2018-0437
Data inici 
dimecres, 24 abril, 2019
Data finalització 
dimecres, 29 maig, 2019
Horari 
Dilluns i dimecres 17:30 a 20:45 h
Durada 
32h
Lloc
PIMEC BARCELONA
VILADOMAT, 174
BARCELONA
Contacte
Mònica Fernández
mfernandez@pimec.org
934964500
Professorat 
Marta Carbonell López
Presentació 

Diplomada en Ciències empresarials. Títol universitari en Prevenció de Riscols laborals. Formadora i consultora amb més de 25 anys d’experiència en àrees de comptabilitat, fiscalitat, anàlisis dels estats financers i diferents eines de gestió. Imparteix en diferents tipus de formació, Formació contínua i Certificats de professionalitat de la seva área. Sòcia fundadora de ACAT, Associació catalana d’assessors fiscals, comptables i laborals.