Anàlisi d'estats financers

Àrea: 
Economia i finances
Durada: 
32 h
Data inici: 
dimecres, 24 abril, 2019
Data finalització: 
dimecres, 29 maig, 2019
Horari: 
dimecres, dilluns, 17:30 a 20:45. últim dia 17:30 a 20:15
Codi Curs: 
FS2018-0437
Tipus: 
Subvencionat
Inscripció: 
Oberta
Lloc Imparticio: 
PIMEC BARCELONA
Adreça Impartició: 
VILADOMAT, 174
CP Impartició: 
08015
Població Impartició: 
BARCELONA

Per inscriure't al curs cal que t'identifiquis amb el teu compte de PIMEC. Si encara no estàs registrat crea un compte

Descripció: 
Controla la teva empresa també des del punt de vista financer. Si vols familiaritzar-te amb les finances, en aquest curs aprendrem conceptes imprescindibles per poder entendre i saber interpretar els estats comptables i financers del teu negoci, que posteriorment, t’ajudaran a la presa de decisions òptima per l’empresa. Saber analitzar i interpretar correctament la informació financera, ens ajudarà a ser conscients de riscos i punts febles a evitar, com també d’oportunitats i punts forts de l’empresa.
Professorat: 

Marta Carbonell López
Diplomada en Ciències empresarials. Títol universitari en Prevenció de Riscols laborals. Formadora i consultora amb més de 25 anys d’experiència en àrees de comptabilitat, fiscalitat, anàlisis dels estats financers i diferents eines de gestió. Imparteix en diferents tipus de formació, Formació contínua i Certificats de professionalitat de la seva área. Sòcia fundadora de ACAT, Associació catalana d’assessors fiscals, comptables i laborals.

Continguts: 

1. La informació comptable i els estats financers
1.1. Introducció a l'anàlisi dels estats financers
1.2. Balanç de situació
1.3. Pèrdues i guanys
1.4. Anàlisi economicofinancera
2. La preparació de les dades per a l'anàlisi
2.1. Anàlisis Patrimonial
2.2. Anàlisis de la Solvència
2.3. Anàlisis Financer
2.4. Anàlisis bursátil
3. Aplicació de l'anàlisi financera
4. Anàlisi econòmica
4.1. El compte de resultats i la rendibilitat
4.2. L'anàlisi econòmic.
4.3. Relació entre l'anàlisi econòmic i financer
5. Càlcul del 'cash flow' financer i generat
5.1. Tipus
5.2. Càlcul del cash flow
6. El fons de maniobra
6.1. Concepte
6.2. Anàlisi
6.3. Necessitats del fons de maniobra
6.4. Càlcul del fons de maniobra
7. Càlcul del palanquejament financer i operatiu
7.1. Concepte i la seva utilitat
7.2. El grau de palanquejament operatiu
7.3. Coeficients de palanquejament financer i operatiu
7.4. El càlcul
8. Punt mort
8.1. Què és el punt mort?
8.2. Elements per al seu càlcul. Despeses fixes i variables

Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu