Anàlisi comercial amb informes, gràfics i indicadors utilitzant les taules dinàmiques d'Excel
Economia i finances

Anàlisi comercial amb informes, gràfics i indicadors utilitzant les taules dinàmiques d'Excel

PREU: 308€ (socis 247€)
Presencial

Descripció del curs

El curs té com a finalitat ensenyar a optimitzar la informació comercial de tota classe d'organització per millorar el rendiment de la gestió comercial. Contempla casos pràctics per a professionals que necessitin aprofundir en l'anàlisi de l'àrea comercial fent servir el potencial de les taules dinàmiques aplicades a les variables d'aquest àmbit. Utilitzar una eina com són les taules dinàmiques a l'àrea comercial permet a una organització conèixer millor els seus clients, obtenir noves oportunitats de negoci, millorar en els processos comercials, avançar-se a les incidències i preveure els efectes dels competidors.

La impartició del curs es realitzarà presencialment i fent servir eines informàtiques; també es faran servir mitjans audiovisuals com a suport per fer els casos pràctics. La formació és molt pràctica i les persones participants posaran a prova el que aniran aprenenent mitjançant exercicis que realitzaran en el seu propi ordinador en les hores de curs. Els participants rebran documentació i exemples de taules dinàmiques. Per a la realització del curs és imprescindible que cada participant porti un ordinador portàtil, que ha de disposar de la configuració de Windows per a Office Excel versió 2010 o superior. Es lliurarà material de suport amb textos i casos pràctics. Aquesta formació inclou el material necessari sobre com utilitzar les taules dinàmiques per solucionar els casos pràctics.

Destinataris del curs

El curs s'adreça a persones de diferents departaments que necessitin utilitzar o reportar dades de l'àrea comercial per realitzar anàlisis i prendre les millors decisions amb el suport de diversos tipus d'informes, indicadors i gràfics.

Objectius del curs

Aquesta formació s'adreça a totes aquelles persones dels diferents departaments de l'empresa que utilitzin dades comercials i que necessitin realitzar diferents tipus d'anàlisi de dades, el control econòmic dels diversos tipus de variables comercials i confeccionar diferents formats d'informes, indicadors, gràfics i alertes, que els permetin, mitjançant les taules dinàmiques d’Excel, optimitzar el seu treball. El nivell d'usuari d'Excel requerit és el bàsic. Els objectius principals d'aquesta formació són:

⎯ Conèixer els principals avantatges de les taules dinàmiques a l'àrea comercial.

⎯ Aprendre a dissenyar diferents tipus d'informes I gràfics

⎯ Avaluar els objectius de venda per a les diferents variables comercials.

⎯ Conèixer tècniques d'anàlisi i visualització de dades amb les taules dinàmiques que ajudin a millorar la gestió comercial.

⎯ Crear un panell de vendes amb indicadors, informes i gràfics interactius.

⎯ Aprendre a optimitzar la informació comercial de forma innovadora i pràctica.

Continguts del curs de Anàlisi comercial amb informes, gràfics i indicadors utilitzant les taules dinàmiques d'Excel

1. Introducció: les taules dinàmiques com a eina imprescindible per a l'àrea comercial a través de diferents casos pràctics:

- Tipus d'informes rànquing/ABC.

- Informes comparatius.

- Tipus de gràfics.

- Funcionament dels formats condicionals

- Formes d'aplicar la segmentació.

-Indicadors condicionals

- Fórmules en les taules dinàmiques.

- Auditoria de dades comercials.

2. Tipus d'Informes per a la gestió comercial

- Control d'ofertes, nombre de visites i oportunitats de venda.

- Anàlisi de comandes mitjançant el control de lliuraments: endarreriments i comandes pendents.

- Anàlisi de vendes per client, família, articles, segons el període.

-Informes necessaris per a la força de vendes: venedors.

- Anàlisi de la rendibilitat en relació amb les vendes.

- Anàlisi de vendes creuades per millorar l'eficàcia comercial.

3. Objectius de vendes: creació i seguiment

- Diferents tipus d'objectius: nombre de visites i per diferents tipus de vendes.

- Com analitzar objectius de vendes simples o compostos i les desviacions

4. Creació de panells, gràfics, dashboards i indicadors

⎯ Evolució de vendes per anys o mesos

⎯ Rendibilitat i marges per períodes

⎯ Indicadors comercials de la força de vendes

Observacions: 
L'empresa proveïdora d'aquesta formació és Pime Coneixement S.L. amb CIF B62765201 Avís per a les empreses que desitgin aplicar la bonificació:: Pime Coneixement no pot garantir la realització dels tràmits necessaris per a la gestió de les bonificacions davant la Fundación Estatal si no pot confirmar la inscripció al curs amb una antelació mínima de 7 dies sobre la data d'inici prevista del curs. La inscripció al curs és una sol·licitud que no n'implica la confirmació. La inscripció es confirmarà per correu electrònic a l'assistent i es considerarà definitiva quan PIME Coneixement rebi la documentació sol·licitada.
Anàlisi comercial amb informes, gràfics i indicadors utilitzant les taules dinàmiques d'Excel

Per inscriure't al curs cal que t'identifiquis amb el teu compte de PIMEC. Si encara no estàs registrat crea un compte

Codi Curs: 

FP2023-0009

Modalitat: 

Presencial

Data inici: 

dimecres, 15 febrer, 2023

Data finalització: 

dimecres, 15 febrer, 2023

Horari: 

La formació es desenvoluparà de forma presencial el dia 15/02/23 amb horari de 9 a 13:30 h i de 15 a 18:30 h, a Pimec, c/ Viladomat 174-Barcelona. Es requereix que el/la participant dugui el seu ordinador portàtil amb Excel 2010 o superior.

Durada: 

8h

Lloc

Pimec Barcelona (formació presencial)
C/ Viladomat 174 4a. planta
BARCELONA

Contacte

Laura Arias León
larias@pimec.org
934964500

PREU: 308€ (socis 247€)

Formadors

Anàlisi comercial amb informes, gràfics i indicadors utilitzant les taules dinàmiques d'Excel

Professorat: 

Lluís Jesús Muñiz González

Presentació: 

Economista, auditor, diplomat i màster en control de gestió i finances en diferents escoles de negoci.

Coneix perfectament el funcionament de l'empresa perquè ha treballat durant més de 12 anys en diferents organitzacions.

És considerat un dels principals experts sobre control de gestió, control pressupostari, reporting, gestió amb taules dinàmiques i PowerPivot, així com en TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació).

Ha escrit 18 llibres de gestió empresarial, ha impartit més de 200 seminaris i conferències, és formador en diferents escoles de negoci i és autor de més de 50 articles de gestió empresarial.

Compartir: linkedin share button