Actualització fiscal i comptable
Economia i finances

Actualització fiscal i comptable

Descripció del curs

La Fiscalitat són les lleis i reglaments que marquen les responsabilitats econòmiques existents en un país i, la comptabilitat és la ciència que ajuda a controlar les finances de la gent i empreses. Per això, en aquest curs t'ensenyarem les actualitzacions fiscals i comptables de l'any en curs i els seus principals problemàtiques.

Objectius del curs

Objectiu general:

  • Analitzar les principals novetats legislatives en matèria fiscal i comptable de l'últim exercici fiscal i modificacions legals previstes per a l'exercici següent, regulades als Pressupostos Generals de l'Estat.  

Objectius específics:

  • Indicar les normatives fiscals i comptables que afectin la fiscalitat, incorporar les novetats legislatives més destacades i les possibles novetats futures
  •  Interpretar les diferències de criteri entre la normativa comptable i fiscal, i aplicar les implicacions comptables 


Continguts del curs de Actualització fiscal i comptable

1. Novetats fiscals: IVA, IRP, IS

  • Anàlisi de les novetats fiscals a l'àmbit de l'IVA 
  • Anàlisi de les novetats fiscals a l'àmbit de l'IRPF
  • Anàlisi de les novetats fiscals a l'àmbit de l'IS 

2. Tancament comptable i fiscal 

  • Tancament comptable 
Actualització fiscal i comptable
Compartir: linkedin share button