Actualització i especialització per Vigilants de Seguretat, vigilants d'explosius i escortes privats
Seguretat privada

Actualització i especialització per Vigilants de Seguretat, vigilants d'explosius i escortes privats

Descripció 

Adquireix els coneixements i tècniques necessàries per a realitzar correctament les tècniques d’intervenció corresponent a aquestes professions.

Objectius 

Objectius generals:
- Adquirir els coneixements i tècniques necessàries per a realitzar correctament les tècniques d’intervenció tenint en compte les diferents amenaces i riscos que es poden generar a través dels procediments de l’agressor.
Objectius específics:
- Oferir una visió general i bàsica dels processos psicològics que tenen influència en les diferents patologies criminals.
- Reconèixer els trets més característics de les diferents tipologies dels delinqüent.
- Identificar el tipus de psicopatologia amb l'actuació més adequada.

Continguts 

1. Intervenció en general
1.1. Concepte
1.2. Intervenció i els seus factors
2. Patrullatge
2.1. Propòsit del patrullatge
2.2. Deures del patrullatge
2.3. Tipus de patrulla
3. Identificació de sospitosos
3.1. Indicis per la identificació
3.2. Situacions i actuacions
4. La detenció
4.1. Concepte
4.2. Base legal
5. Escorcolls i registres
5.1. Tipus de registre físic
5.2. Metodologia
6. Enmanillament
6.1. Tipus
6.2. Normes d’ús
6.3. Trasllat de detinguts, tècniques
7. La defensa
7.1. Composició i tipus
7.2. Utilització
7.3. Cops prohibits i permesos
8. Actualització específica de psicopatologia bàsica del delinqüent.
8.1. Psicopatologia bàsica
8.2. Personalitat i diferències individuals
8.3. Processos psicosociològics bàsics
8.4. Psicopatologia i delicte
8.5. Intel·ligència i delicte
8.6. Tipologies
8.7. Intervenció policial segons la psicopatologia del delinqüent