CP- Reproducció i arxiu (MF0971_1)

Àrea: 
Gestió administrativa
Durada: 
120 h
Data inici: 
dilluns, 28 maig, 2018
Data finalització: 
dijous, 5 juliol, 2018
Horari: 
Dilluns a dijous 16 a 21 h
Codi Curs: 
FO2017-0014
Tipus: 
Subvencionat
Inscripció: 
Oberta
Lloc Imparticio: 
PIME Coneixement
Adreça Impartició: 
Viladomat, 174
CP Impartició: 
08015
Població Impartició: 
BARCELONA

Per inscriure't al curs cal que t'identifiquis amb el teu compte de PIMEC. Si encara no estàs registrat crea un compte

Descripció: 
Formació per a l'adquisició de les competències professionals per a realitzar tasques d'arxiu i reproducció. Mòdul formatiu del Certificat de Professionalitat :Operacions auxiliars de serveis administratius (ADGG0408)
Destinataris: 
PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR
Continguts: 

UF0513 Gestió auxiliar d'arxiu en suport convencional o informàtic (60 hores)

1. Sistemes operatius habituals
– Sistema operatiu.
– Entorn de treball. Interfície.
– Carpetes, directoris, operacions amb aquests.
– Fitxers, operacions amb aquests.
– Aplicacions i eines.
– Exploració/navegació.
– Configuració d'elements.
– Comptes d'usuari. Ús.
– Còpia de seguretat. Suports.
– Operacions en un entorn de xarxa.

2. Arxivament i classificació de documentació administrativa
– L'arxiu en l'empresa.
– L'organització de l'arxiu.
– Sistema d'ordenació i classificació de documentació administrativa.

3. Base de dades
– Entrada i sortida de l'aplicació.
– La finestra de l'aplicació.
– Objectes bàsics.
– Creació.
– Obertura.
– Desament.
– Tancament.
– Còpia de seguretat.
– Eines de recuperació i manteniment.

4. Inserció de dades en taules
– Registres i camps.
– Introducció de dades.
– Moviments pels camps i registres.
– Eliminació de registres.
– Modificació de registres.
– Còpia i moviment de dades.
– Cerca i substitució de dades.
– Aplicació de filtres.
– Ordenació alfabètica de camps.
– Formats d'una taula.
– Operacions bàsiques amb taules.

5. Consultes de selecció
– Creació.
– Desament.
– Execució.
– Modificació dels criteris.
– Impressió de documents.
– Eliminació.

6. Formularis i informes
– Introducció, modificació i eliminació de dades en formularis.
– Aplicació de filtres en formularis.
– Creació d'informes amb l'assistent.
– Publicació d'informes en el processador de text per millorar-los.
– Impressió de formularis i informes.

UF0514 Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic (60 hores)

1. Reproducció en equips de reprografia
– Equips de reprografia
– Consumibles per als equips de reprografia
– La reproducció dels originals
– Producció en reprografia
– Normativa de seguretat, salut i medi ambient en les operacions de reprografia:

2. Operacions d'enquadernació funcional de documents
– L'enquadernació funcional
– Materials i estris d'enquadernació
– Operacions d'enquadernació:
– Màquines d'enquadernació:
– Normativa de seguretat, salut i medi ambient en les operacions d'enquadernació funcional:
– Control de qualitat en l'enquadernació funcional

Observacions: 
Mòdul del Certificat de Professionalitat ADGG0408 Operacions auxiliars de serveis administratius - Formació promoguda pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Prioritària per a persones en situació d'atur. - Més informació per inscripcions: Centre de Formació - 934964500 - formacio@pimec.org
Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu