Taller pràctic sobre com crear la teva pròpia empresa

Com crear la teva empresa
Gratuïts
dilluns, 7 novembre, 2016 -
09:30 a 11:30
Properament
La inscripció a aquest acte està bloquejada per motius tècnics. Torneu-ho a provar més tard.

Taller pràctic sobre com crear la teva pròpia empresa

El Departament Jurídic de PIMEC ha dissenyat un curs pràctic per a tots els emprenedors nouvinguts que vulguin crear la seva pròpia empresa, ja sigui com a persona física o jurídica.

Objectius: conèixer els passos a seguir per crear la teva pròpia empresa, ja sigui amb personalitat física o jurídica, així com conèixer els diferents tipus d’empresa que es poden constituir i els diferents tràmits d’estrangeria que s’han de seguir per obtenir les autoritzacions administratives que permeten treballar.

Continguts:

1. Formes jurídiques de l’empresa (empresari individual, societat civil, societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat cooperativa i societat laboral).

2. Tràmits per iniciar l’activitat empresarial com a treballador autònom.

3. Tràmits per constituir una societat mercantil.

4. Autoritzacions administratives per poder treballar per compte propi (tràmits d’estrangeria).

5. Registre de marques
 

Dirigit a: nouvinguts que vulguin iniciar la seva pròpia activitat empresarial

Docent: Sra. Itziar Ruedas Retuerto, advocada del Departament Jurídic de PIMEC          

Lloc: 

PIMEC Barcelona

c/ Viladomat, 174 - Aula 6 (Auditori Formació)

Més informació: 

Departament Jurídic PIMEC

Sra. Gemma Vila

Tel. 93 496 45 00 / gvila@pimec.org

organitza

col·labora

subvenciona