El registre de jornada: noves obligacions i solucions tecnològiques per a l’empresa

REIAL DECRET 8/2019, de 8 març
Novetats
Gratuïts
dimecres, 10 abril, 2019 -
10:45 a 13:30
Inscripció tancada. Aquest acte ja s'ha celebrat.

El Reial decret 8/2019, de 8 de març, que entrarà en vigor el proper 12 de maig, estableix l’obligació de l’empresari d’establir un sistema de registre diari de la jornada com una eina per combatre la precarietat laboral.

Mitjançant la introducció d’aquesta obligació, al seu art. 10,  es vol garantir el compliment dels límits en matèria de jornada, creant un marc de seguretat jurídica tant per a les persones treballadores com per a les empreses, davant de possibles reclamacions i/o controls per part de la Inspecció de Treball.

 

PROGRAMA

10.30 h Obertura de portes

10.45 h Benvinguda i evolució de la regulació legal

Sra. Estrella Rincón, directora del Departament Jurídic de PIMEC

10.55 h Obligatorietat del registre horari i afectació en les relacions laborals

Sra. Estrella Rincón, directora del Departament Jurídic de PIMEC

Sr. Guillem Ángeles, advocat del Departament Jurídic de PIMEC

11.50 h Conclusions jurídiques

Sr. Vicenç González, responsable del Consell Legal de PIMEC

12.30 h Solucions tecnològiques per al registre horari a l’empresa

Sr. Andreu Bru, director de Tecnologia i Innovació de PIMEC

13.00 h Torn obert de preguntes

13.30 h Comiat i sortida

Lloc: 

Auditori de PIMEC 

Carrer de Viladomat, 174, 08015 Barcelona

Més informació: 

Gemma Soro: gsoro@pimec.org

organitza