Les pimes davant la reforma concursal. Novetats i afectacions

Novetats
Gratuïts
dimecres, 5 octubre, 2022 -
16:00 a 19:00
Inscripció tancada. Aquest acte ja s'ha celebrat.

La promulgació de la Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei Concursal, arran de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, sobre marcs de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i inhabilitacions, i sobre mesures per augmentar l'eficiència dels procediments de reestructuració, insolvència i exoneració de deutes, i per la qual es modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuració i insolvència), introdueix modificacions destacables i figures preventives que estan cridades a ser molt rellevants en la gestió de les situacions de crisi empresarial i que és important que es donin a conèixer. La reforma concursal ha recollit demandes de PIMEC, però també conté aspectes a millorar.

Davant la rellevància de la reforma, des de PIMEC organitzem aquesta jornada virtual amb l’objectiu d’exposar-ne el contingut, les novetats implantades i detallar com afecta les pimes i les seves problemàtiques.

Exposarem amb detall les eines que la norma preveu per garantir la viabilitat empresarial, ja sigui en un context previ al concurs o en un context concursal. També es tractarà el procediment de concurs que permeti la segona oportunitat, així com el tractament del crèdit públic en aquests procediments.

 

PROGRAMA

16 h Benvinguda

Sr. Antoni Cañete, president de PIMEC

Sr. Joan Maria Gimeno, president de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de PIMEC

16.15 h Motius de la reforma. El procediment concursal i les seves problemàtiques generals

Sra. Maria José Tarancón, advocada i membre de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de PIMEC 

16.25 h Novetats de la reforma

Sra. Raquel Álvarez Carrasco, advocada de l’Àrea Civil i Mercantil del Departament Jurídic de PIMEC

16.45 h Els plans de reestructuració com a eina de salvaguarda d’empreses i negocis amb vocació de continuïtat

Sr. Miguel Ángel Salazar, economista, advocat i auditor de comptes. Membre de la Comissió d’Economia i Fiscalitat de PIMEC i membre de la Comissió Executiva de PIMEC Vallès Occidental

17.10 h El procediment especial per a microempreses

Sra. Raquel Álvarez, advocada de l’Àrea Civil i Mercantil del Departament Jurídic de PIMEC.

17.40 h La venda de la unitat productiva en el procediment concursal

Sr. Joan Carles Codina, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, advocat i administrador concursal. Vicepresident de PIMEC Maresme - Barcelonès Nord

18.10 h Concurs de persona física i exoneració del passiu insatisfet

Sra. Matilde Cuena, catedràtica de Dret Civil de la Universitat Complutense. Membre del Patronat de la Fundació PIMEC

18.40 h Torn obert de preguntes

Modera: Sra. Itziar Ruedas, directora del Departament Jurídic de PIMEC

18.55 h Cloenda

Sr. Josep Ginesta, secretari general de PIMEC

19 h Fi de l’acte

 

Inscriu-t'hi per rebre les dades de connexió!

 

Aquesta jornada està alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 8 i 10:

 

 

 
Lloc: 

PIMEC Digital

organitza

col·labora

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.