PIMEC Fòrum. Presentació de la Guia per a la Igualtat Retributiva

Novetats
dimecres, 4 març, 2020 -
09:00 a 12:00
Inscripció tancada. Aquest acte ja s'ha celebrat.

Les Nacions Unides han establert a l'objectiu 8.5 (ODS 8) assolir d'aquí al 2030 la igualtat de remuneració per al treball d'igual valor. Tant a l´àmbit estatal, mitjançant la Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes, com a Catalunya, d´acord amb la Llei 17/2015, d'igualtat efectiva de dones i homes, es preveu que s´ha de garantir el compliment del principi d’igualtat retributiva de dones i homes, així com promoure la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques empresarials amb impacte en la retribució del personal, i establir mecanismes perquè les empreses adoptin mesures per diagnosticar i eliminar la bretxa salarial i per fixar retribucions i complements d'una manera transparent i amb perspectiva de gènere.

 Tot i un lleu descens de mig punt respecte a les dades de l'any anterior, la bretxa salarial se situa en el 23,4% a Catalunya, segons les dades de l’evolució de la bretxa salarial a Catalunya.

La guia que presentem pretén orientar la detecció i correcció de possibles desigualtats retributives. Defineix i mesura la bretxa salarial entre dones i homes, i explica les causes que la provoquen i els seus efectes al llarg de la vida professional de les persones. També explica com implantar un pla d’acció i fer-ne el seguiment.

 

Aquesta jornada forma part dels Plans de Formació de l’àmbit de Catalunya, adreçats a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva. Amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 

 

PROGRAMA

09.00 h Obertura de portes i cafè de benvinguda

09.15 h Benvinguda

Sra. Mireia Mata, directora general d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

Sr. Lluís Bahamonde, adjunt a Presidència de PIMEC

09.30 h Taula de debat

  • El context actual

Sra. Raquel Serrano, doctora en Dret i professora titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat de Barcelona 

Sra. Bet Puigjaner,  Inspecció de Treball de Catalunya

  • Presentació de la Guia per a la Igualtat Retributiva

Sra. Àngels Pujols, secretària del Consell de Relacions Laborals 

  • Contextualització de la Guia en el marc jurídic actual

Sra. Itziar Ruedas, responsable d’Igualtat de PIMEC 

Modera: Sra. Anna de Quirós, vicepresidenta de la Comissió Dona i Empresa de PIMEC

10.45 h Espai obert de col·loqui amb el públic assistent

11.15 h Cloenda

Sra. Iolanda Piedra, presidenta de la Comissió Dona i Empresa de PIMEC

11.30 h Cafè networking

12.00 h Fi de la jornada

 

 

Aquest esdeveniment va alineat amb: l'ODS 5. Igualtat de gènere, l'ODS 8. Treball digne i creixement econòmic, l'ODS 10. Reducció de les desigualtats, i l'ODS 17. Aliança per assolir els objectius

Lloc: 
PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya - Auditori 
Carrer de Viladomat, 174, 08015 Barcelona
 

Més informació: 

Gemma Soro - gsoro@pimec.org 

organitza

Amb el suport de