Obligacions de registre de jornada

La Sala del Social de l'Audiència Nacional amb la Sentència núm. 207/2015, de 4 de desembre de 2015
Gratuïts
dimecres, 20 juliol, 2016 -
09:45 a 11:45
Properament
La inscripció a aquest acte està bloquejada per motius tècnics. Torneu-ho a provar més tard.

La sentència de l’Audiència Nacional de data 4 de desembre de 2015, estableix l'obligació de l'empresari de preveure un sistema de registre diari de la jornada com una eina imprescindible per poder comprovar la realització d’hores extraordinàries.

Per aprofundir en el seu contingut, et convidem a participar a la jornada que durem a terme el proper dia 20 de juliol a les 9.45h a l’Auditori de PIMEC.
 

PROGRAMA

09.45 h   Recepció assistents

10.00 h  Inauguració de l’acte

Sr. Vicenç González Roig, director del departament jurídic de PIMEC

Regulació legal

10.30h  Novetats en la normativa laboral i de Seguretat Social introduïdes en el Reial Decret-llei 16/2013, de 20 de desembre

Sr. Antonio Benavides, Inspecció de Treball i Seguretat Social

Obligació en temps parcial i complet. Modalitats de registre. Efectes d’incompliment         

11.30 h Torn obert de paraules

11.45 h Cloenda

Sra. Elena de la Campa, directora de Relacions Laborals i Negociació Col·lectiva

 

Recentment, l'Audiència Nacional (SAN 04/12/2015 i 19/02/2016) ha confirmat la línia jurisprudencial que venia interpretant l'article 35.5 de l'ET en el sentit que aquest estableix una exigència prèvia de registre diari de jornada, independentment de l'efectiva realització d'hores extraordinàries. La finalitat d'aquest registre no és altra que el treballador disposi d'un mitjà de prova documentat per acreditar la realització d'hores extraordinàries.

L'empresa haurà de registrar la jornada diàriament realitzada per cada treballador, i no tan sols les hores extraordinàries, utilitzant els mitjans que més li convinguin a l'empresa. A final de mes es totalitzaran les jornades diàries registrades i es farà entrega d'un resum al treballador, en el rebut corresponent. La jornada dels treballadors a temps parcial també s'ha de registrar dia a dia i totalitzar-se mensualment, facilitant-ne una còpia al treballador, junt amb el rebut de salaris i del resum de totes les hores realitzades en cada mes, tant les ordinàries com les complementàries.

Esperem comptar amb la teva presència, donada la transcendència estratègica del tema a tractar.

Lloc: 

PIMEC Barcelona

Auditori 2a planta - c/ Viladomat, 174

Més informació: 

Gemma Vila - gvila@pimec.org / 934964500

organitza

col·labora

patrocina

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.