Novetats sobre el Pla d’Igualtat per a pimes

Gratuïts
divendres, 5 març, 2021 -
10:00 a 12:00

Per inscriure't a l'acte cal que t'identifiquis amb el teu compte de PIMEC. Si encara no estàs registrat crea un compte

El passat mes d’octubre es van aprovar dos Reials Decrets: el 901/20 i el 902/20, els quals aporten més claredat a allò que ja s’apuntava al RD 6/2019, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació. La nova regulació ha introduït novetats importants en els plans d’igualtat i el seu registre.

El Pla d'Igualtat és una de les eines principals d´intervenció per tal d’afrontar les desigualtats i discriminacions que pateixen les dones en els diferents àmbits socials, però no exclusivament en l´àmbit del treball i de l'ocupació.

El Pla d´Igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de dur a terme una diagnosi de situació, que serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a l’empresa, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.

S'han introduït importants canvis normatius d’obligat compliment per a les empreses, com la indispensable constitució de la comissió negociadora d’acord amb els requisits establerts, una nova definició dels continguts mínims de la diagnosi i el Pla d’igualtat, l'auditoria salarial, la configuració d'un registre de Plans d'Igualtat, entre d'altres.

En aquesta sessió aprofundirem en aquests canvis, explicarem com aplicar-los a les pimes i les conseqüències del seu incompliment.

 

PROGRAMA

10.00 h Benvinguda

Sr. Josep Ginesta, director de l'Àrea de Treball de PIMEC

10.10 h El context actual dels plans d’igualtat

Sra. M. Luz Bataller, Inspecció de Treball 

10.35 h Registre dels Plans d’Igualtat

Sr. Enric Vinaixa, director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral

11.00 h El Pla d’igualtat: què és, com s’estructura i quina aplicació pràctica té?

Sra. Itziar Ruedas, responsable de Polítiques d'Igualtat de PIMEC

11.25 h Torn obert de preguntes

Modera: Sra. Estrella Rincón, directora del Departament Jurídic de PIMEC

11.55 h Cloenda

Sra. Estrella Rincón, directora del Departament Jurídic de PIMEC

12 h Fi de la jornada

 

Aquesta trobada està alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 5 i 8

 

Inscriu-t'hi i t'enviarem les instruccions per seguir la trobada!

Lloc: 

PIMEC virtual

organitza