Jornada de Finançament - Les Pimes: Una Alternativa atractiva d’Inversió?

Novetats
Gratuïts
dimecres, 3 maig, 2017 -
08:45 a 13:00
Properament
La inscripció a aquest acte està bloquejada per motius tècnics. Torneu-ho a provar més tard.

La constant del canvi és la tònica de la nostra realitat, per tant, la forma de finançar les empreses no és o no hauria de ser una excepció. Hem vist com les pimes s’han anat adaptant als nous temps en la majoria dels aspectes empresarials, però en la recerca de recursos segueixen optant per mètodes més tradicionals com el sistema de finançament bancari. Aquesta relació d’alta dependència amb els bancs provoca crispacions i frustracions als empresaris en veure sovint denegades les seves pretensions d’augmentar la dimensió de negoci per aquesta via.

Actualment, els bancs ofereixen un interès molt baix pels diners, al voltant del 0.4%; per tant, sembla lògic considerar altres formes d’obtenir una major rendibilitat pels nostres estalvis. Ens trobem en una situació que ens porta a pensar en el finançament privat a les empreses; invertir en una societat ja consolidada que busca créixer pot donar més beneficis que tenir capital immobilitzat en una entitat financera. Una situació que es planteja com a win-win per a inversor i per a empresari.

Tot i això, invertir en una empresa suposa un cert risc i l’actual normativa no és gaire favorable als accionistes minoritaris. Ara bé, les últimes modificacions en la Llei de Societats de Capital, en què s’introdueix l’art 348.bis on s'estableix que en les societats no cotitzades els accionistes minoritaris poden demanar el repartiment dels dividends i, en cas que no s’aprovi, podran sol·licitar el rescat de les accions, millora i enforteix la figura dels socis petits. Sembla que hi ha una tendència positiva a fomentar el paper del petit inversor des del punt de vista legal.

Veient les possibilitats i oportunitats d’aquest model de finançament, des de PIMEC i el Col·legi d’Economistes de Catalunya ens hi volem aproximar des de tots els vessants possibles per comprendre d’una forma més profunda el que comporta convertir-se en soci minoritari d’una empresa. Analitzarem la legislació actual que s’aplica, la fiscalitat específica, les consideracions respecte a aquesta figura i la situació actual amb l’objectiu de potenciar i posar en valor el soci privat en una empresa consolidada.

 

Programa de la jornada

08.45 h  Acreditacions

Presenta i modera la jornada: Sr. Fran de la Torre, director de Consultoria Estratègica i Finançament de PIMEC

09.00 h  Inauguració

  • Sr. Josep González, president de PIMEC
  • Hble. Sr. Jordi Baiget, conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

09.15 h  Marc General i Vies de Finançament

Les Pimes en el centre dels reptes actuals de finançament i d’inversió

  • Sr. Josep Soler, director de l’Institut d’Estudis Financers

o   Les disrupcions que estan canviant el panorama del finançament i de la inversió.

o   Tipus secularment mínims i el risc de l’excessiva bancarització com a obstacles a la inversió i al finançament.

o   Capital Markets Union, una oportunitat per al finançament de les pimes i per a la inversió en pimes.

Torn de preguntes

09.45 h Què necessitem saber a l’hora d’invertir en una pime

L’Article 348 bis de la Llei de Societats de Capital com a incentiu per invertir en pimes. L’inversor i el marc legal del soci minoritari.

  • Sr. Joan Ignasi Torredemer, advocat.

o   El soci minoritari: drets i obligacions.

o   Garanties i rescat de les inversions del soci minoritari. Reactivació article 348.bis.

o   Estatus i actes para socials. 

Torn de preguntes

10.15 h  Pausa-cafè

10.45 h Què hem de saber quan invertim? 

  • Sr. Álex de Dios, economista i advocat

o   Mecanismes de liquiditat de la inversió.

o   Clàusules de desinversió.

o   Valoració de les participacions durant el període de la inversió.

Clàusules de garantia pel soci minoritari 

Torn de preguntes

11.15 h  Quines garanties té la nostra inversió?/ Invertir en pimes: experiències, consells i oportunitats

  • Sra. Àngels Roqueta, presidenta del Club d’Inversors de la Xarxa del Col·legi d’Economistes (EconomistesBAN)

o    Fer més interessants les inversions privades: per què no s’inverteix, barreres d’entrada, assegurar la inversió, incentius fiscals, legislació europea.

o   Propostes de millora. Reformes, incentius i accions per afavorir la inversió en pimes. 

Torn de preguntes

12.00 h  L’experiència de l’empresari inversor: experiències, consells i oportunitats

  • Sr. José M. García,  empresari
  • Sr. Santiago Quintela, empresari

o    Per què? Atractiu? Com han arribat? Beneficis? Inconvenients?

o    Exemplificar: visió inversor i visió empresari. Relació win-win.

o    Els inversors privats no només aporten recursos econòmics, també poden aportar valor i aquest fet incrementa les possibilitats d'èxit empresarial.

Torn de preguntes

13.00 h  Conclusions i Cloenda 

  • Sra. Carme García, economista, directora de serveis financers de Gabinet FJM, membre del Comitè Executiu de PIMEC
  • Sr. Joan B. Casas, degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya
Lloc: 

PIMEC - C/Viladomat, 174

08015 Barcelona

organitza

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.