Gestor ambiental PIMEC

Gestiona i controla les obligacions ambientals de la teva activitat i les teves instal·lacions
Novetats
dijous, 25 febrer, 2021 -
09:30 a 10:45
Inscripció tancada. Aquest acte ja s'ha celebrat.

La cada vegada més extensa i restrictiva, alhora que exigent i específica, legislació en matèria de Medi Ambient i Seguretat Industrial, fa que les organitzacions requereixin els coneixements i els recursos suficients per a fer front, de manera continuada, a la gran quantitat de requisits als quals han de donar compliment durant tot l’any.

PIMEC, mitjançant el Servei Gestor Ambiental, implementa un sistema de control i gestió dels requisits legals a través de la seva plataforma web i l’assignació d’un expert qualificat, que s’encarrega de presentar tota la documentació d’obligat compliment davant les Administracions actuants, de forma continuada i dins els terminis fixats per la normativa sectorial vigent.

  • Cada quan he de passar inspecció ambiental o control periòdic de la meva activitat?
  • Quan he de comunicar un canvi substancial o no substancial? Com puc saber quan un canvi és substancial o no substancial?
  • Com puc fer front a un expedient de valoració de tribut del cànon de l’aigua davant l’Agència Catalana de l’Aigua?
  • Quina normativa d’incendis se m’aplica i quines inspeccions i cada quan les he de dur a terme? RIPCI o RSCIEI?
  • Segons quins criteris he de legalitzar un magatzem de productes químics?
  • Com pot afectar el meu establiment una inspecció de residus?
  • Quines conseqüències té el fet de no haver presentat l’lSP?
     

Aquestes i moltes altres qüestions se’ns plantegen habitualment, i no sempre hi trobem la resposta adequada.

 

La trobada s'adreça, principalment, a les organitzacions que desconeixen el seu grau de compliment davant els requisits ambientals i de seguretat industrial, i que voldrien disposar d’un sistema de control i gestió que els garanteixi en tot moment, i de forma continuada i planificada, els seus assoliments presents i futurs.

 

PROGRAMA

09.30 h Benvinguda

Sr. Joan Barfull, director tècnic de la Comissió de Sostenibilitat i Economia Circular de PIMEC

09.40 h Propostes d’adaptació dels sistemes de gestió empresarial a l’era post-covid-19

Sr. Juanjo Ruiz, responsable del Servei Gestor Ambiental PIMEC. Consultor ambiental i de seguretat industrial.

10.25 h Torn obert de preguntes i respostes

Modera: Sr. Joan Barfull, director tècnic de la Comissió de Sostenibilitat i Economia Circular de PIMEC

10.45 h Cloenda i fi de la sessió

 

 

Aquesta jornada està alineada amb els ODS: 6: Aigua neta i sanejament, 12: Producció i consum responsable, 13: Acció per el clima i 15: Vida d'ecosistemes terrestre.

 

 

Inscriu-t'hi i t'enviarem les instruccions per seguir la trobada!

 

 

Lloc: 

PIMEC Virtual

Més informació: 

Núria Vintró 

nvintro@pimec.org

organitza