10:00h
18 març
Entrevistes amb experts
Gratuïts
10:00h
18 març
Jornada
Novetats, Gratuïts
11:00h
18 març a 20 març
Acte extern recomanat
Novetats