09:00h
25 novembre
Entrevistes amb experts
Gratuïts
09:30h
25 novembre
Acte extern recomanat
15:00h
25 novembre
Jornada
Novetats, Gratuïts