09:00h
20 novembre
Entrevistes amb experts
Gratuïts
09:15h
20 novembre
Acte extern recomanat
Gratuïts
14:00h
20 novembre
Jornada
Novetats, Gratuïts