09:00h
06 novembre a 21 novembre
Gratuïts
09:30h
16 novembre
Trobada
Novetats
11:00h
16 novembre
Jornada
Novetats, Gratuïts