09:00h
23 setembre a 29 setembre
Viatges empresarials
Novetats
09:00h
27 setembre
Acte extern recomanat
Gratuïts
09:00h
27 setembre
Entrevistes amb experts
Gratuïts
10:00h
27 setembre
Jornada
Gratuïts
18:00h
27 setembre
Jornada
Novetats, Gratuïts