09:00h
17 gener
Entrevistes amb experts
Gratuïts
10:30h
17 gener a 28 febrer
Acte extern recomanat
Gratuïts
12:30h
17 gener
Jornada
Novetats, Gratuïts
15:00h
17 gener a 18 gener
Acte extern recomanat
Novetats