Com implementar el Pla d'Igualtat en un centre de formació

Novetats
Gratuïts
dimecres, 3 octubre, 2018 -
09:30 a 11:30
Inscripció tancada. Aquest acte ja s'ha celebrat.

Vols conèixer quines són les teves obligacions en matèria d’igualtat? Saps que per col·laborar amb l’Administració has de complir amb determinats requisits en matèria d’igualtat i de prevenció d’assetjament per raó de sexe?

 

PIMEC Serveis Ocupacionals i de Qualificació i el Departament Jurídic de PIMEC han dissenyat un taller pràctic per a totes les empreses i centres de formació que vulguin donar compliment a les obligacions en matèria d’igualtat, i accedir així a les convocatòries públiques.

 

Objectius del taller:

  • Conèixer quines són les obligacions que tenen totes les empreses i centres de formació, independentment de la seva mida, en matèria d’igualtat, d’acord amb la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
  • Obtenir una guia per implementar el protocol de prevenció de l’assetjament i les eines per elaborar el Pla d’igualtat.
  • Fer un intercanvi d’experiències amb la possibilitat de reflexionar sobre els beneficis que aporta la igualtat d’oportunitats a les organitzacions i tractar els problemes que poden arribar a sorgir.

 

PROGRAMA

09.15 h Recepció d’assistents

09.30 h Benvinguda

Sra. Imma Estivill, presidenta de PIMEC Serveis Ocupacionals i de Qualificació

09.45 h La llei d’igualtat efectiva de dones i homes:

  • Quines obligacions tenen les empreses i centres de formació en matèria d'igualtat?

  • Protocol per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe als centres de formació

  • Plans d'Igualtat

Sra. Itziar Ruedas, advocada del Departament Jurídic de PIMEC

10.45 h Torn obert de preguntes

11.15 h Fi de la jornada

 

Apunta-t’hi i obtindràs les eines per elaborar el Pla d’igualtat i el Protocol de prevenció de l’assetjament!

Lloc: 

Auditori de PIMEC 

C/ Viladomat, 174 - Barcelona

Ponent/s: 

Més informació: 

Gemma Vila - gvila@pimec.org

organitza

col·labora