Actuacions rellevants

Horaris comercials

 • Defensa d’uns horaris comercials que permetin el descans i la conciliació de la vida professional i familiar.
 • Rebuig de les mesures liberalitzadores imposades pel Govern de l’Estat.
 • Signatura del manifest en defensa del model comercial català.
 • Edició de l’opuscle “Les 12 fal·làcies de la desregularització dels horaris comercials”.
 • Adhesió i impuls del Pacte del Temps.

 

Llei de garantia de la unitat de mercat

 • Suport al Govern de Catalunya en els litigis amb el Govern de l’Estat per una llei que pretén reforçar la unitat de mercat econòmic espanyol.
 • Entrevistes amb els responsables de comerç dels grups parlamentaris i altres diputats/ades.

 

Mercats de venda no sedentària

 • Potenciació dels mercats marxants, una realitat molt arrelada a Catalunya i un atractiu comercial en efervescència.
 • Marc únic sobre l’ocupació de la via pública.
 • Règim de concessions administratives de major durada.

 

Comerç divers

 • Suport a les associacions de comerciants nouvinguts perquè contribueixin a enfortir el model de comerç de proximitat català.
 • La 1ª patronal que representa un col·lectiu empresarial nouvingut: el xinès.
 • Participació en projectes (amb l’Ajuntament de Barcelona) de difusió de la feina de comerços que contribueixen a la diversitat i la cohesió social (La ruta del comerç divers a Barcelona, La ruta del comerç integrador, Nou i bo... ).

 

Implantació de grans superfícies

 • Defensa del comerç de proximitat català, afavorint la integració dels eixos i establiments comercials en trama urbana.
 • Teixim sinergies per garantir l’equilibri de formats, evitant així l’excessiva proliferació de grans superfícies comercials, situació que afecta i perjudica l’essència bàsica del comerç urbà i de proximitat.

 

Zona de gran afluència turística a Barcelona

 • Membres del Consell Municipal de Turisme i Ciutat de Barcelona.
 • Treballem en el desenvolupament d’un model de comerç en el qual s’actua a través d’una relació bidireccional i de sinergies conjuntes i necessàries amb el turisme, com un actiu important i responsable.

 

Model propi de comerç

 • Participació en la Declaració del Comerç Català en defensa del model propi del país.
 • Rebuig a la intromissió de l’administració central en el sector, i defensa de la normativa catalana.

 

Impuls a la modernització del comerç

 • Posada en marxa (amb la Diputació de Barcelona) del programa pilot Comerç 21, que fomenta la competitivitat de 50 micropimes, comercials i de serveis, a partir d’una diagnosi de situació i un acompanyament i assessorament expert.
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.