El valor del sol

Arran de la decisió de la Comissió Europea d’eliminar el canvi horari d’estiu/hivern en els estats membres de la Unió, des de PIMEComerç vam dur a terme una consulta entre els nostres associats (preeminentment col·lectius) per tal d’analitzar quin és el parer majoritari del sector del petit comerç de Catalunya.

El resultat ha estat bastant diàfan pel que fa a la preferència de l’horari d’estiu envers l’horari d’hivern. Concretament, un 73,78% dels consultats està a favor de suprimir el canvi horari, i, per tant, d’establir un horari únic durant tot l’any. D’aquest 73,78%, un 74,52% tria com a preferència mantenir l’horari d’estiu (GMT+2), més que no pas el d’hivern.

Per què? Doncs ben senzill; aplicar l’horari d’hivern tot l’any implicaria que, durant els mesos d’hivern, el sol sortís entre les 8h-8.15h i es pongués entre les 17.15h-17.30h. I durant els mesos d’estiu, que el sol sortís a les 5.15h-5.30h i es pongués entre les 20-20.30h.

Per contra, aplicar l’horari d’estiu durant tot l’any implicaria que, durant els mesos d’hivern, el sol sortiria a les 9-9.15h i es pondria a les 18.30-19h. I durant els mesos d’estiu, el sol sortiria a les 6.30-7h i es pondria a les 21.15-21.30h.

En aquest sentit, el sector del comerç és evident que veu com un clar avantatge poder gaudir d’un major nombre d’hores de llum a la tarda, ja que és quan l’activitat econòmica esdevé més dinàmica i rendible. De fet, les hores de llum solar són un element competitiu increïblement envejat pels països d’arreu d’Europa (sobretot els del nord), que hauríem de saber aprofitar i no pas menystenir.

Per últim, cal recordar que el comerç i els serveis tenen un gran impacte en l’economia catalana: aporten prop del 13% del PIB i donen ocupació a més de 440.000 persones, de les quals 300.000 en el comerç al detall, que representen un 16% de llocs de treball de Catalunya. El consum privat té el pes principal en el consum del país (aporta més del 70% del PIB). A més a més, cal tenir en compte que actualment el 50% del consum es produeix de 12 a 14 hores i de 19 a 20 hores.

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.