Tenen futur els mercats municipals?

Durant la pandèmia i els obligats confinaments hem vist com el comerç d'alimentació ha estat en primera línia atenent el conjunt de la societat d'una manera valenta i generosa. Cal recordar que els primers mesos, quan tot era aprendre què era el que ens estava passant, atenien el públic d'una manera molt precària, mancats de mascaretes, sense pautes clares a seguir sobre distàncies i ocupació d'espais de les botigues; i, tot i això, van tirar endavant transmetent una sensació de normalitat en uns moments de molta por.

Els mercats municipals van ser una altra vegada els grans centres de distribució d'alimentació de la ciutadania i van demostrar un cop més la seva vàlua social. Ara que sembla que tot va tornant a la normalitat, crec que és el moment de fer una profunda reflexió sobre la continuïtat d'aquests equipaments ciutadans. 

Jo, sincerament, crec que és el gran moment de la transformació dels mercats, sense perdre la seva essència de servei públic s'han d’incorporar molts elements que, si no s’introdueixen, ens deixarien en una difícil situació de cara al futur.

Han d’incorporar elements de comunicació potents a nivell local i global; professionalitzar més les tasques de direcció i gerència; cal adequar-los a la realitat dels seus barris incorporant la interacció del comerç amb les necessitats socials del seu entorn; han de ser referents i prescriptors en gastronomia i salut; la sostenibilitat ha de ser norma bàsica; han de transformar les velles tradicions obsoletes –el “jo sempre ho he fet així”– amb realitats de futur; nous horaris més adequats a la demanda actual; obrir-se a noves formes de venda i a noves maneres de presentar el producte; incorporar operadors potents i compromesos sense por, si pot ser marques que al carrer tenen una gran acceptació i que als mercats ens aportarien una complementarietat molt necessària. En definitiva, els mercats municipals s'han de convertir en un aparador necessari, còmode i útil per a les noves generacions. Només així tindran continuïtat.

 

Àlex Goñi i Febrer

President de PIMEComerç

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.