Santi Pagès!

El comerç català ha tingut la sort que, durant molts anys, una sèrie de persones s'han dedicat a treballar per ell, des de l'abnegació, l'estima al país i una enorme visió de futur. Entre aquestes persones ha ocupat sempre una posició destacada en Santi Pagès, que encara ara treballa en allò que sempre ha cregut: "el nostre model de comerç".
M'ha enviat darrerament unes reflexions magnífiques sobre la realitat actual i futura del comerç a Catalunya. L'extensió no em permet incloure tot el document, però sí les cinc conclusions; crec que val la pena. Gràcies, un cop més, Santi!

1. Cal resoldre el problema dels lloguers dels locals, tant en les zones primede les ciutats com també en els barris. Uns per inassumibles per part del comerç local i altres per l’aparició de locals buits, cosa que canvia l’estructura comercial de la qual som un referent internacional.

2. Cal analitzar els efectes de la concentració de les marques internacionals en les zones primede les grans ciutats, que ocupen no només els baixos dels edificis, sinó moltes plantes i fins i tot l’edifici en la seva globalitat.

3. Cal resoldre l’assumpte de la fiscalitat del món online,una fiscalitat desconeguda conseqüència dels buits existents en l’ordenament fiscal, tant en els impostos directes com indirectes i també en els de l’àmbit municipal.

4. Cal ordenar la distribució física dels productes procedents del món onlineal domicili del consumidor. No cal dir que les seves conseqüències mediambientals, i de tota mena, són conegudes per tothom.

5. Cal resoldre la continuïtat de les botigues emblemàtiques i històriques, perquè no podem perdre el patrimoni de les nostres ciutats com a conseqüència de l’evolució del temps. 

En definitiva, tenim feina a la vista, tothom en té; cadascú que assumeixi la seva responsabilitat. A més, cal que el sector estigui preparat per als nous temps, és a dir, per a un possible estancament del consumen el qual l’envelliment de la població adquireix el protagonisme.

 

Àlex Goñi  i Febrer
President de PIMEComerç

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.