Nova etapa

Després del procés electoral ens hem de posar a treballar, tenim al davant quatre anys que hem d'aprofitar per aconseguir una Patronal de Comerç més forta que ens permeti representar millor i també ajudar el col·lectiu de petits comerciants a sortir de la tremenda crisi que ens deixarà la pandèmia, i ho farem.

Les entitats no funcionen soles; les persones, que crec que han d’estar al centre de tot, són les que fan bo o dolent un treball, un futur, i nosaltres hem de construir-ne un per a un comerç català magnífic. És una responsabilitat que no podem defugir, la transformació digital ens obliga a tots a treballar per fer bona una eina que moltes vegades no s'acaba d’entendre, tant per part dels comerciants com dels clients. No podem permetre que la manca de formació ens freni en l'aprofitament òptim d'una eina que serà part del futur, cal fer-la accessible i còmoda, sobretot per a aquell col·lectiu al qual li és difícil la seva comprensió.

Avui, una queixa recurrent per part de molta gent és el tracte que des de diferents sectors, banca, administracions i certes grans companyies es dona per poder interactuar amb ells sense cap mirament ni comprensió, obligant a treballar en el món digital a persones per a qui és difícil fer-ho. Això és indigne d'un servei que hauria de facilitar, explicar i acompanyar el client en el seu trànsit per la xarxa i oferir-li alternatives de coneixement intentant fer atractiva, no feixuga, una eina que ha de servir per millorar la relació client-servei. 

Feina no ens en faltarà, i tots els que formem PIMEComerç ens hi posarem per fer l'adequació que calgui en aquests moments de transició cap a un model de comerç més humà, més proper i, per sobre de tot, més productiu.

 

Àlex Goñi

President de PIMEComerç

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.