Mercats de Barcelona, som futur?

Els mercats de Barcelona comencen l'any amb un augment de totes les taxes d’un 10,69, més un 5% de despeses de gestió i tramitació dels contractes dels subministraments d'electricitat i aigua dels mercats, la nova taxa a la recollida i eliminació de brossa que gravarà els magatzems, i noves taxes que s'aplicaran als actes lúdics i de promoció per part d'empreses externes. Crec que en conjunt la pujada és molt forta, i més si després no es consolida un acord sobre aquelles despeses comunes que fins ara assumia l'institut i sobre la correlació de subvencions aplicable a aquest any.

Tot i això, el moment triat per fer aquest increment de taxes no és el millor, el comerç alimentari estem tenint una transformació molt important: d’una banda els canvis socials, diferents rols a les llars, conciliació familiar, excés d'oferta de menjar preparat i comoditat per accedir-hi. Els mercats estem preparats per seguir el camí d'aquest futur?

Ens calen canvis importants en l'estructura tècnica i política dels mercats. Hem de trobar la manera de treballar i preservar la individualitat particular de cada un dels mercats i convertir-los en una força global per a determinats temes de conjunt.

Cal entendre l'excel·lència dels mercats com un factor de millora ciutadana, hem de convertir els mercats en un veritable punt de trobada ciutadà posant en valor allò que els altres no poden, la relació humana; s'ha de parlar dels mercats com un aglutinador d’amabilitat, de salut, com un element "top" del comerç actual i de futur, hem de ser el principal referent del comerç alimentari de Barcelona.

L'enyorat Pasqual Maragall deia que Barcelona tenia dues coses que la feien diferent de qualsevol altra ciutat: la guàrdia urbana a cavall i la xarxa dels mercats municipals. No sé com està actualment la guàrdia urbana a cavall, però sí que sé com estan els mercats. Cal que ens esforcem molt.

 

Àlex Goñi  i Febrer
President de PIMEComerç

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.