Agraïments

Doncs sí, a la vida cal ser agraïts; igual que critiquem allò que creiem que no està ben fet o que no s'ajusta a les nostres demandes, també cal agrair totes aquelles accions o persones que fan que la nostra feina sigui més planera.

Sembla que en general sigui més fàcil criticar. A vegades ens pensem que, fent-ho, ens situem en una posició superior, que la crítica ens dona una pàtina d’estar més assabentats sobre el tema criticat i ens permet exercir-la amb més pompositat, convençuts que això alimenta el nostre ego i ens fa millors.

Sovint les persones ens equivoquem i és bo que ens ho facin saber, però també ho és quan fem coses ben fetes, i aquí, al món del comerç, som més garrepes, ens costa més fer un copet a l'esquena i agrair una acció correcta i ben portada. Sembla que ens avergonyeixi fer-ho; a vegades aquesta acció pot significar, per a moltes de les persones que conformen el nostre sector, polítics, membres d’associacions voluntaris, etc., una empenta per continuar amb la tasca que fan.

Cal actuar amb franquesa, cal dir les coses amb tranquil·litat i honestedat i, per sobre de tot, en uns moments tan difícils com els que estem passant, cal reforçar l'autoestima de les persones que conformen la gran família del comerç

 

Àlex Goñi i Febrer

President de PIMEComerç

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.