Subvencions per al comerç

El CCAM ha aprovat les bases reguladores per a la concessió de les subvencions en l’àmbit del comerç al detall i els serveis, amb la finalitat de promoure i impulsar el sector comercial i de serveis, i fomentar la competitivitat i la qualitat en aquests sectors. El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases és el de concurrència competitiva, excepte el “Programa de suport per a l’obertura de comerços i la reforma i millora d’establiments” que és per concurrència no competitiva (fins exhauriment de pressupost). El període de presentació de sol·licituds va des de les 9 hores del dia 16 de juny fins a les 14 hores del dia 13 de juliol de 2022.

Més informació: https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/resolucio-qual-saproven-bases-reguladores-concessio-subvencions

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.