Retail més sostenible de cara al 2020

El 2020 planteja nous reptes en el sector del comerç, sobretot els que van lligats a la sostenibilitat. Moltes empreses del sector ja han començat la seva transformació per complir amb els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible), des de la cadena de producció fins al consumidor final. La recerca de matèries primeres d’origen sostenible, o l’eficiència energètica en la producció, són només algunes de les qüestions que ajuden les empreses a minimitzar l’impacte mediambiental a l’hora de fabricar els seus productes. En aquest sentit, és clau la cadena de subministraments circulars per tal de rebaixar els residus que es generen i reintroduir-los en el procés productiu. Exemples d’això els podem trobar en empreses que ofereixen descomptes als seus clients pel fet de portar el seu propi envàs o per reutilitzar envasos antics i reomplir-los. Algunes empreses també es comprometen a recollir els envasos utilitzats per reutilitzar-los en els seus processos de producció.