Reial Decret 1021/2022, de 13 de desembre, pel qual es regulen determinats requisits en matèria d’higiene de la producció i comercialització dels productes alimentaris en establiments de comerç al detall

S’ha publicat al BOE el Reial Decret 1021/2022, de 13 de desembre, pel que es regulen determinats requisits en matèria d’higiene de la producció i comercialització dels productes alimentaris en establiments de comerç al detall. 

Aquest reial decret té per objecte establir la normativa bàsica en relació amb els requisits en matèria d’higiene de la producció, elaboració, transport, emmagatzematge i comercialització dels productes alimentaris en establiments de comerç al detall, sense prejudici d’altres normatives. 
 
El Real Decret entra en vigor el dijous 22 de desembre de 2022. 

 

Resum del Reial Decret 1021/2022 

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.