Què és el Bitcoin?

El Bitcoin és una moneda, com l’euro o el dòlar, que serveix per intercanviar béns i serveis; el seu tret diferencial radica en el fet que és una divisa digital.

 

La principal característica del Bitcoin, a part del seu vessant virtual, és que es tracta d’una moneda descentralitzada: a diferència dels dòlars o els euros, cap govern o banc central la controlen. La criptomoneda és produïda per les persones i empreses arreu del món i es basa íntegrament en el sistema digital ideat per Satoshi Nakamoto el 2009: la blockchain o cadena de blocs. 

 

El Bitcoin destaca per la seva eficiència, seguretat i facilitat d’intercanvi. Les criptomonedes en general (avui en dia n’existeixen moltes altres), són un projecte innovador, en evolució constant, que compta amb un cert consens quant al seu potencial i que probablement es convertirà en un model d’intercanvi universal.

 

Poden ajudar-nos a fer-nos-en una idea les xifres obtingudes per l’OCDE en el seu informe Technology Outlook a finals de l’exercici 2017: cada dia es fan un mínim de 300.000 transaccions només en compravenda de Bitcoins.

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.