Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç

Objectiu: Donar suport a aquelles entitats més representatives del sector comercial, de forma contrastada, que tenen representació territorial o bé que agrupen empresaris multisectorials que vetllen per la competitivitat i els interessos de les empreses catalanes. L’objectiu concret és impulsar accions derivades de la coordinació i tutorització de la implementació dels plans d’actuacions per a les associacions de Comerç 2021 per tal de multiplicar el seu impacte i promoure la participació activa de les entitats més representatives en el “Pla de xoc post-covid-19” que es desenvolupi des del CCAM per al sector.

Persones beneficiàries: Les entitats sense ànim de lucre del sector del comerç que tinguin representativitat a tot el territori de Catalunya, en una província o, en el cas de la ciutat de Barcelona, que tinguin associats almenys 15 eixos comercials que disposin d’un pla d’actuació anual, com a mínim dels últims 3 anys.

Quantia de la subvenció: Fins al 80% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 10.000 euros per despeses de gestió i d’estructura i un màxim total (incloent-hi les despeses de gestió i estructura) de 40.000 euros.

Convocatòria oberta des del 17 de juny fins al 22 de juliol

Més informació: http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2021/comerc/#bloc1

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.