Jornada ACCO: Compliance en matèria de competència

Cada cop més, la cultura del compliment s’està imposant entre les empreses tant com una mesura de responsabilitat com per reduir el risc d’incórrer en una infracció normativa. Els programes de compliment poden abastar molts àmbits i un d’ells és el de la competència. En aquest sentit, algunes autoritats de competència (com la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o la Autoridad Vasca de la Competencia) disposen de guies o realitzen sessions sobre compliment. L’ACCO es vol sumar a aquestes iniciatives i organitza aquesta jornada amb l’objectiu d’informar els agents econòmics sobre la necessitat d’adoptar mesures per reduir les possibilitats d’infringir la normativa de competència. Addicionalment, es debatran els aspectes més controvertits de les implicacions que suposa la implantació dels programes de compliment per part de les empreses en els expedients sancionadors de defensa de la competència.

Per inscriure-s’hi cal fer-ho a través d’aquest enllaç: https://acco1.typeform.com/to/aGy302