Food Sensing

L’empresa Food Sensing ha creat una etiqueta intel·ligent de molt baix cost que pot anar integrada a cadascuna de les safates d’aliments frescos del supermercat, per tal de saber en tot moment l’estat del producte. Aquest sensor està integrat en un codi QR amb unes tintes intel·ligents que canvien de color en funció de l’estat del producte envasat, ja que permeten mesurar variables com els gasos (que s’injecten perquè el producte tingui més vida), la temperatura i l’estat total de l’atmosfera interna. D’aquesta manera es pot comprovar, a través d’una fotografia del codi, si hi ha hagut alguna modificació en l’aliment envasat. Amb aquest sistema es posarà fi als controls de qualitat aleatoris, que ara es fan trencant envasos, amb el malbaratament que això suposa, i es passa a un control de qualitat del total de la producció.

L’objectiu d’aquest projecte, que començarà a comercialitzar-se el 2020, és contribuir a reduir la xifra d’1,3 bilions de tones anuals d’aliments que no s’aprofiten, comptant els que llencen els consumidors, els distribuïdors quan creuen que ja no els podran vendre, o els mateixos productors.