Digitalitzar les factures

Moltes empreses petites continuen utilitzant un model de factures manuals, i això fa que tinguin una pèrdua de temps i de recursos innecessaris, sense tenir en compte que tenir les factures en format paper i no digital pot suposar la pèrdua de molta informació. Per tal d’ajudar a totes les empreses que vulguin fer el salt en la facturació digitalitzada, l’empresa Yooz ofereix aquest servei a través de contractar una subscripció anual a la seva pàgina web (https://www.getyooz.com/es/digitalizacion-de-facturas), amb la possibilitat de donar-se de baixa en qualsevol moment i amb una assistència tècnica de 24 hores els set dies de la setmana.

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.