La desplastificació de la indústria

Dins de les trobades PIMEC Fòrum s’ha organitzat la jornada “La desplastificació de la indústria” amb l’objectiu d’explicar a tots els assistents la Directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la reducció de l’impacte ambiental de determinats productes de plàstic. L’objecte de la Directiva és, principalment, la reducció dels productes de plàstic d’un sòl ús, és a dir, aquells elements fets de plàstic que, després d’un ús, esdevenen un residu. Al respecte, s’adopten una sèrie de mesures significatives per frenar-ne la comercialització i reduir-ne la producció.

Les afectacions de la Directiva són diverses, segons la tipologia de productes. Per a alguns se’n proposa la prohibició; per a d’altres, uns elevats objectius de reciclatge, d’informació per als consumidors en l’etiquetatge, de conscienciació i de promoció de la responsabilitat ampliada del productor; és a dir, el concepte que qui posa al mercat aquests productes se n’ha de fer responsable després d’usar-los, quan esdevenen un residu.

Per a més informació: https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/agenda/pimec-forum-desplastificacio-industria

Català