La botiga física genera confiança

Segons un estudi d’Axis Communications, els consumidors continuen confiant en els comerços físics, sobretot per la confiança que els transmeten a l’hora de fer els pagaments. En aquest mateix estudi també es destaca que els clients prefereixen el contacte directe amb el producte, sobretot si són peces de roba, ja que d’aquesta manera se les poden emprovar, comprovar de quin material estan fetes, si és el que realment busquen, etc. Les relacions humanes amb els dependents també hi tenen molt a veure a l’hora de comprar: un 80% dels consultats valora que a les botigues hi hagi una persona que els assessori, els orienti i els aconselli sobre quin producte és millor. La facilitat a l’hora de tornar un producte o canviar-lo, sense esperes i al moment, és un altre dels motius pels quals es valora el comerç físic, ja que en fer-ho online aquest procés s’alenteix molt (s’ha d’esperar que et vinguin a recollir el producte i que la central el rebi perquè et reintegrin els diners) i això fa que el client prefereixi la immediatesa que li proporciona poder-ho fer a la botiga mateixa.

Català