Aparadors digitals

Una de les últimes novetats tecnològiques de cara al comerç són els anomenats aparadors digitals que ha desenvolupat l’empresa Geniot, i que consisteixen en una sèrie de botons que donen interactivitat a l’aparador. D’aquesta manera, s’aconsegueix un punt de venda obert les 24 hores al dia, ja que a través de diferents escenaris es pot mostrar tot el catàleg del comerç o bé crear un aparador que atregui el públic a través de fotografies, d’un vídeo o d’un joc interactiu. En el cas del vídeo, permet als usuaris que són al carrer escoltar l’àudio a una distància de fins a un metre i mig del vidre. L’aparador digital també permet als clients deixar reservat o comprar un producte per recollir-lo en el moment que la botiga obri les portes; d’aquesta manera ja no cal estar pendent de l’horari de l’establiment. La instal·lació d’aquests botons en forma de panell es fa per dins del vidre, per la qual cosa són antirobatori o antivandalisme.