Adéu al geoblocking

La Unió Europea es defineix com un mercat únic però, fins el passat dia 3 de desembre, no sempre ho era per als consumidors, ja que a vegades se'ls impedia adquirir un producte d'un altre país membre de la UE, o bé havien de pagar preus més alts.

Això es devia al fet que algunes empreses bloquejaven els seus serveis i l'oferta es produïa en funció de la localització geogràfica del client, l’anomenat geobloqueig o geoblocking: aixecar barreres artificials per impedir que clients d'altres països de la UE poguessin accedir als seus serveis.

El 3 de desembre de 2018 ha entrar en vigor en tota la UE una nova normativa que elimina les fronteres a internet i permetrà comprar, sense problemes ni pagar més, en qualsevol web d’un país comunitari.